สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ "พระครูวิศิษฏ์สุทธิคุณ" อดีตเจ้าอาวาสวัดลาดพร้าว

27 ม.ค. 2562 | เข้าชม : 93

      เมื่อวันที่ 26 ม.ค. 62 เวลา 16.40 น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปยังวัดลาดพร้าว แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ทรงเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ "พระครูวิศิษฏ์สุทธิคุณ"  อดีตเจ้าอาวาสวัดลาดพร้าว ซึ่งมรณภาพด้วยอาการติดเชื้อทางเดินระบบปัสสาวะ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557

         "พระครูวิศิษฏ์สุทธิคุณ" มีนามเดิมว่าจำรัส คำเปรม เกิดเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2481 ที่บ้านสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เป็นบุตรของนายแจ้ง และนางเจียม คำเปรม เมื่ออายุได้ 15 ปี ได้บรรพชาเป็นสามเณรได้ลาสิกขามาช่วยบิดามารดาทำนาจนเมื่อปี 2502 ได้เข้าอุปสมบทที่วัดลาดพร้าวได้รับสมณฉายาว่า พระจำรัส เหมวณโณ เมื่อปี 2514 ได้รับแต่งตั้งสมณศักดิ์ในฐานานุกรมที่  "พระครูใบฎีกา" ในปี 2518 ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดลาดพร้าว บำรุงพระพุทธศาสนาด้วยดีเสมอมา จึงได้รับแต่งตั้งเป็นพระกรรมวาจาจารย์ที่ "พระครูสิลิฐสรคุณ" ต่อมาได้รับพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ ในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันที่ 5 ธันวาคม 2536 

      สำหรับงานด้านการปกครองได้รับการแต่งตั้งเป็นรักษาการเจ้าอาวาสวัดลาดพร้าว และเป็นเจ้าอาวาสซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเรียบร้อย ตลอดที่อยูใน อาทิ ปกครองดูแลวัดและลูกวัด  ส่งเสริมกิจการงานทางพระพุทธศาสนา  และการศึกษาของพระภิกษุสามเณรด้วยการส่งไปศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมบาลี แผนกสามัญศึกษา ตามสำนักเรียนจัดต่างๆ มาโดยตลอด


        ข่าวในพระราชสำนัก สทท.


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว