พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปในการพระราชทานเพลิงศพพระราชญาณวิสุทธิโสภณ (ท่อน ญาณธโร) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเลย และเจ้าอาวาสวัดศรีอภัยวัน จังหวัดเลย

27 ม.ค. 2562 | เข้าชม : 88

      เมื่อวันที่ 26 ม.ค. 62 เวลา 14.44 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปยังเมรุชั่วคราววัดศรีอภัยวัน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ในการพระราชทานเพลิงศพ พระราชญาณวิสุทธิโสภณ (ท่อน ญาณธโร) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเลย และเจ้าอาวาสวัดศรีอภัยวัน ซึ่งมรณภาพเนื่องจากภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2561 สิริอายุ 88 ปี พรรษาที่ 69

      พระราชญาณวิสุทธิโสภณ (ท่อน ญาณธโร) มีนามเดิมว่า ท่อน ประเสริฐพงศ์ เกิดเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2471 ณ บ้านหินขาว ตำบลสาวะถี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เป็นบุตรของนายแจ่ม และนางทา ประเสริฐพงศ์ อุปสมบทเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2491 ณ วัดศรีจันทร์ จังหวัดขอนแก่น ได้รับสมณฉายาว่า ญาณธโร แปลว่า ปราชญ์ผู้ทรงญาณคือความรู้ เมื่ออุปสมบทแล้วได้ศึกษาวิปัสสนากรรมฐานกับหลวงปู่คำดี ปภาโส พระเถระกรรมฐานสายพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ณ วัดป่าชัยวัน จังหวัดขอนแก่น และได้ช่วยหลวงปู่คำดีสร้างวัดถ้ำผาปู่ ตำบลนาอ้อ อำเภอเมืองเลย ต่อมาผู้มีจิตศรัทธาได้ขอให้ไปจำพรรษาที่วัดถ้ำตีนผา อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ในปี 2500 พุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธา ได้นิมนต์ให้หลวงปู่ท่อนไปจำพรรษาที่ป่าช้านาโป่ง และได้สร้างเป็นวัดศรีอภัยวันขึ้น บนเนื้อที่ประมาณ 40 ไร่

      โดยได้รักษาความเป็นป่าอย่างสมบูรณ์ไว้ ด้วยศีลาจารวัตรที่งดงามเปี่ยมด้วยเมตตา และความสามารถในการแสดงธรรมให้เข้าใจและเข้าถึงได้โดยง่าย หลวงปู่ท่อนจึงเป็นที่เคารพศรัทธาจากพุทธศาสนิกชนทั่วทุกสารทิศ และเนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 วันที่ 12 สิงหาคม 2535 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญฝ่ายวิปัสสนา ในราชทินนามที่ "พระญาณทีปาจารย์" และเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2550 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราช ฝ่ายวิปัสสนา ในราชทินนามที่ "พระราชญาณวิสุทธิโสภณ วิมลศาสนกิจ ยติคณิสสร บวรสังฆารามคามวาสี"


        ข่าวในพระราชสำนัก สทท.


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว