สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงเป็นประธานการลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติของไทย กับศูนย์เทคโนโลยีควอนตัม มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์  โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย รายงาน

24 ม.ค. 2562 | เข้าชม : 115

        สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานการลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติของไทย กับศูนย์เทคโนโลยีควอนตัม มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย รายงาน


        ข่าวในพระราชสำนัก  สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว