สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยังนายอันดรี นีรีนา ราโจเอลีนา (Mr. Andry Nirina Rajoelina) ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมาดากัสการ์ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2562

24 ม.ค. 2562 | เข้าชม : 49

      ข้อความพระราชสาส์น มีดังนี้

      "ฯพณฯ นายอันดรี นีรีนา ราโจเอลีนา ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมาดากัสการ์ , กรุงอันตานานาริโว ในโอกาสที่ท่านเข้าดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมาดากัสการ์ ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีอย่างจริงใจ เพื่อท่านประสบความสำเร็จและความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าและความรุ่งเรืองไพบูลย์ยิ่งขึ้นของประเทศและประชาชนชาวมาดากัสการ์

      ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือในกิจการด้านต่างๆ เพื่อประโยชน์สุขร่วมกันระหว่างประเทศของเราทั้งสอง จะเจริญงอกงามยิ่งขึ้นต่อไปในภายภาคหน้า พระปรมาภิไธย มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร"


       ข่าวในพระราชสำนัก  สทท.


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว