สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเคนยา กรณีเกิดเหตุผู้ก่อการร้ายก่อเหตุระเบิดและกราดยิงประชาชนที่โรงแรมดุสิตดีทู กรุงไนโรบี สาธารณรัฐเคนยา เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562

24 ม.ค. 2562 | เข้าชม : 51

      ข้อความพระราชสาส์น มีดังนี้

      "ฯพณฯ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเคนยา กรุงไนโรบี ข้าพเจ้ารู้สึกเศร้าสะเทือนใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่า มีการวางระเบิดและกราดยิงอย่างโหดร้ายที่โรงแรมดุสิตดีทู กรุงไนโรบี ทำให้มีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมาก เหตุการณ์ดังกล่าวเน้นย้ำถึงความจำเป็นที่เราทั้งหลายจะต้องสร้างเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้น เพื่อป้องกันการก่อการร้ายไม่ให้เกิดขึ้นอีก ข้าพเจ้ารู้สึกโล่งใจและอุ่นใจ ที่พนักงานและคนไทยในโรงแรมดังกล่าวได้รับการช่วยเหลือจากทางการให้ออกจากพื้นที่ได้อย่างปลอดภัย ข้าพเจ้าในนามของประชาชนชาวไทย ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังท่านและผู้ประสบความสูญเสียที่ไม่มีสิ่งใดทดแทนได้จากเหตุการณ์ร้ายแรงครั้งนี้ ทั้งขอยืนยันว่าประเทศไทยจะยืนหยัดอยู่เคียงข้างประเทศและประชาชนชาวเคนยาด้วยน้ำหนึ่งใจเดียวกันสืบไป 

พระปรมาภิไธย มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร"


        ข่าวในพระราชสำนัก  สทท.


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว