สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินถึงประเทศไทยแล้ว หลังทรงเสร็จสิ้นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์

23 ม.ค. 2562 | เข้าชม : 56

      เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 19.45 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประทับเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เที่ยวบินที่ ทีจี 408 เสด็จพระราชดำเนินจากท่าอากาศยานชางงี สาธารณรัฐสิงคโปร์ ถึงยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ  หลังทรงเสร็จสิ้นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 18 ถึงวันที่ 21 มกราคม พุทธศักราช 2562 โดยมี รัฐมนตรี ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆ ทั้งทหาร ตำรวจ พลเรือน แม่บ้านเหล่าทัพ แม่บ้านตำรวจ แม่บ้านมหาดไทย ผู้แทนสภากาชาดไทย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และลูกเสือชาวบ้าน เฝ้าทูลละอองพระบาท รับเสด็จ ซึ่งพระราชกรณียกิจที่สาธารณรัฐสิงคโปร์ โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย จะแพร่ภาพออกอากาศให้ชมในวันต่อไป


         ข่าวในพระราชสำนัก  สทท.


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว