สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ทอดพระเนตรบริษัทผลิตรสชาติอาหาร ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์ ซึ่งนำการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมมาใช้ในการทำผลิตภัณฑ์ให้ตรงต่อผู้บริโภค  โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย รายงาน

23 ม.ค. 2562 | เข้าชม : 86

        สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรบริษัทผลิตรสชาติอาหาร ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์ ซึ่งนำการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมมาใช้ในการทำผลิตภัณฑ์ให้ตรงต่อผู้บริโภค โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย รายงาน 


        ข่าวในพระราชสำนัก  สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว