สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรเทวาลัยฮินดูแห่งแรกในสิงคโปร์และศูนย์มรดกอินเดีย  โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย รายงาน

22 ม.ค. 2562 | เข้าชม : 59

        สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรเทวาลัยฮินดูแห่งแรกในสิงคโปร์และศูนย์มรดกอินเดีย โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย รายงาน 


        ข่าวในพระราชสำนัก  สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว