รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประชุมผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพื่อให้ความช่วยเหลือพระภิกษุ กรณีถูกทำร้ายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

20 ม.ค. 2562 | เข้าชม : 30

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประชุมผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพื่อให้ความช่วยเหลือพระภิกษุ กรณีถูกทำร้ายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้


นายสุวพันธ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่องการดูแลคณะสงฆ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จากกรณีผู้ก่อความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวนประมาณ 3-4 คน แต่งกายชุดดำคล้ายทหาร ขับขี่รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะ บุกเข้าไปภายในวัดรัตนานุภาพ หรือวัดโคกโก หมู่ที่ 2 ต.โต๊ะเด็ง อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส แล้วได้กระจายกำลังใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดกราดยิงใส่พระสงฆ์ ส่งผลให้มีพระสงฆ์มรณภาพจำนวน 2 รูป และได้รับบาดเจ็บอีกจำนวน 2 รูป เมื่อวันที่ 18 ม.ค. ที่ผ่านมา 

นายสุวพันธ์ ประชุมหารือเพื่อติดตามสถานการณ์ความไม่สงบที่ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส รวมทั้งพิจารณาแนวทางการช่วยเหลือพระสงฆ์วัดรัตนานุภาพ และมาตรการดำเนินการเพิ่มเติมวัดในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเป็นการดูแลความปลอดภัยคณะสงฆ์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเยียวยาในระยะเร่งด่วน และขณะนี้ทุกฝ่ายกำลังดำเนินการเรื่องงานศพ ซึ่งอยู่ในพระสังฆราชานุเคราะห์ ของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสมอย่างเคร่งครัด ส่วนในระยะยาวจะมีการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงในสิ่งที่ขาดแคลนของคณะสงฆ์ โดยจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

นายสุวพันธ์ได้มอบหมายให้ผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือคณะสงฆ์และอยู่เป็นกำลังใจให้กับคณะสงฆ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งให้หารือร่วมกับฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยและการประกอบศาสนกิจของคณะสงฆ์ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องต่อไป


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : กัญญาณัฐ พงศ์ธเนศภาคิน

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย