พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเยี่ยมข้าราชการทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการสนาม

18 ม.ค. 2562 | เข้าชม : 85

      เมื่อวันที่ 17 ม.ค. 62 เวลา 11.13 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปยังอาคารมหาวชิราลงกรณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ทรงเยี่ยมข้าราชการทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการสนาม โดยในปี 2561 มีจำนวนทหารเข้ารับการรักษา 29 นาย ส่วนใหญ่ได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ การเก็บกู้วัตถุระเบิด และอุบัติเหตุทางรถยนต์ กลับไปพักฟื้นที่บ้านและใช้ชีวิตได้ตามปกติแล้ว 9 นาย และปลดพิการเนื่องจากทุพพลภาพจำนวน 7 นาย ส่วนที่เหลืออีก 13 นาย ยังพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล ในจำนวนนี้มี 1 นาย ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการถูกยิง ในพื้นที่จังหวัดยะลา ซึ่งต้องใช้เครื่องช่วยหายใจตลอดเวลา

      โอกาสนี้ ประทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ป่วย ประทานกำลังใจ มีรับสั่งถามถึงอาการ และประทานคำแนะนำในการฟื้นฟูร่างกาย ยังความปลาบปลื้มและสำนึกในพระกรุณาธิคุณแก่ผู้ป่วยและครอบครัวเป็นล้นพ้น

         โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ได้ดูแลรักษาผู้ป่วยตามอาการ ด้วยมาตรฐานทางการแพทย์ที่ดีที่สุด ตั้งแต่ระยะแรกของการบาดเจ็บ ต่อเนื่องไปจนถึงระยะฟื้นฟู หรือการรักษาแบบองค์รวม ซึ่งดูแลร่างกาย จิตใจ สังคม และเศรษฐกิจ รวมทั้งครอบครัวของผู้ป่วยด้วย โดยมีหน่วยงานต่างๆ ไปถ่ายทอดความรู้เรื่องต่างๆ รวมทั้งการฝึกอบรมอาชีพตามความถนัดและความสนใจ แก่ผู้ป่วย อาทิ มูลนิธิพระดาบส แนะแนวทางในการดำเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และศูนย์ฝึกอาชีพระยะสั้นองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ไปสอนการพับริบบิ้นห่อเหรียญโปรยทาน การอัดกรอบพระ และการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ซึ่งเมื่อจบหลักสูตรผู้ป่วย จะได้รับใบประกาศนียบัตรรับรอง เพื่อให้สามารถนำทักษะความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพได้จริง หรือไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองหลังออกจากโรงพยาบาล

      ทั้งนี้ในส่วนของผู้ป่วยที่ปลดพิการเนื่องจากทุพพลภาพจำนวน 7 นาย ทางกองทัพบก ร่วมกับกระทรวงแรงงาน มอบเงินสนับสนุนเพื่อให้เป็นทุนในการประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวอย่างยั่งยืนต่อไป


       ข่าวในพระราชสำนัก  สทท.


 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว