สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 18 ถึงวันที่ 21 มกราคม พุทธศักราช 2562

18 ม.ค. 2562 | เข้าชม : 113

      ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะทรงร่วมพิธีเปิดการประชุมสุดยอดนักวิทยาศาสตร์เยาวชนโลก 2019 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง และทรงร่วมพิธีเปิดโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนระหว่างมูลนิธิชัยพัฒนาและโรงเรียนนอร์ทไลท์ นอกจากนี้ จะทอดพระเนตรสถานที่สำคัญและการดำเนินงานของสถาบันต่างๆ อาทิ สถาบันการศึกษาระหว่างประเทศ เอส ราชารัตนัม ศูนย์มรดกอินเดีย บริษัทผลิตรสชาติอาหาร เค เอช โรเบิร์ตส สวนพฤกศาสตร์แห่งสิงคโปร์ พิพิธภัณฑ์ศิลปะวิทยาศาสตร์ และศูนย์เทคโนโลยีควอนตัม มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์

      สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) เที่ยวบินที่ ทีจี 403 เสด็จพระราชดำเนินจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันศุกร์ที่ 18 มกราคม พุทธศักราช 2562 เวลา 8 นาฬิกา และจะประทับเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เที่ยวบินที่ ทีจี 408 เสด็จพระราชดำเนินกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันจันทร์ที่ 21 มกราคม พุทธศักราช 2562 เวลา 19.35 น.

      จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

      สำนักพระราชวัง

      17 มกราคม พุทธศักราช 2562


       ข่าวในพระราชสำนัก  สทท.


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว