สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

18 ม.ค. 2562 | เข้าชม : 348

      เมื่อวันที่ 17 ม.ค. 62 เวลา 9.44 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังลานเฟื่องฟ้า พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ทรงร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทางศาสนาอิสลาม เพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับของบ้านเขาตันหยง โดยมีนายสูไฮมี มาเกะ โต๊ะอิหม่ามประจำมัสยิดบ้านเขาตันหยง กรรมการมัสยิดบ้านเขาตันหยง ทายาทของผู้ล่วงลับบ้านเขาตันหยงและประชาชนในพื้นที่ร่วมในพิธีฯ

      ในโอกาสนี้ โต๊ะอิหม่ามประจำมัสยิดบ้านเขาตันหยง ได้นำผู้ร่วมพิธีฯ สวดดูอาร์ถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และพระบรมวงศานุวงศ์

      ลานเฟื่องฟ้า เป็นกุโบร์เก่า หรือสุสานของชาวมุสลิมที่อาศัยอยู่บ้านเขาตันหยงมาแต่โบราณอายุกว่าร้อยปี ต่อมาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ จึงมีการปรับปรุงพื้นที่ให้เป็นลานเฟื่องฟ้าและจัดพิธีทำบุญทางศาสนาอิสลามแก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับของบ้านเขาตันหยงเป็นประจำทุกปี นอกจากนี้ ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อจัดสร้างมิสยิดบ้านเขาตันหยง สำหรับบำเพ็ญกุศลทางศาสนาอิสลามของประชาชนในพื้นที่ด้วย

      ในการนี้ พระราชทานถุงของขวัญแก่เด็กนักเรียนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาตันหยง ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชบัญชาให้จัดตั้งขึ้น โดยเปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อปี 2528 เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองและเสริมสร้างพัฒนาการแก่เด็กอายุระหว่าง 2 ถึง 5 ปี เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษา ปัจจุบันมีเด็กเล็กจำนวน 80 คน


       ข่าวในพระราชสำนัก  สทท.ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว