สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ บำเพ็ญพระราชกุศลทางศาสนาอิสลามแก่ผู้ล่วงลับ ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

17 ม.ค. 2562 | เข้าชม : 66

        วันนี้ เวลา 09.30 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินมายังจังหวัดนราธิวาส โดยมีนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนราธิวาส ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในพื้นที่ ร่วมเฝ้าฯรับเสด็จ ณ ท่าอากาศยานจังหวัดนราธิวาส แล้วเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปยังลานเฟื่องฟ้า พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โอกาสนี้ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานแก่ทายาทผู้ล่วงลับ บ้านเขาตันหยง ร่วมกับคณะผู้นำศาสนาอิสลาม โดยมีนายสูไฮมี มาเกะ โต๊ะอิหม่ามประจำมัสยิดบ้านเขาตันหยง นำกรรมการมัสยิดบ้านเขาตันหยง ทายาทผู้ล่วงลับบ้านเขาตันหยง และราษฎรในพื้นที่ร่วมละหมาดฮายัต และกล่าวดุอาขอพรแก่บรรพบุรุษชาวบ้านเขาตันหยง

         โดยสุสานลานเฟื่องฟ้าเป็นกุโบร์เก่า หรือสุสานของชาวมุสลิมที่อาศัยอยู่บ้านเขาตันหยงมาแต่โบราณ ภายหลังพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์จึงได้ปรับปรุงพื้นที่เป็นลานเฟื่องฟ้า และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานแก่บรรพบุรุษบ้านเขาตันหยงเป็นประจำทุกปี ตลอดจนพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อจัดสร้างมัสยิดบ้านเขาตันหยงให้ราษฎรในพื้นที่ทำกิจกรรมทางศาสนา และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานพระราชทรัพย์สำหรับนำไปซ่อมแซมมัสยิดเป็นประจำทุกปี จากนั้นพระราชทานถุงของขวัญแก่ผู้แทนเด็กเล็กชาย-หญิง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาตันหยง ซึ่งจัดขึ้นตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อแบ่งเบาภาระการดูแลของผู้ปกครองและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าวัยเรียน

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ทัดดาว ยิ้นลุ้ง

ผู้เรียบเรียง : สุนทรี ทับมาโนช

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส