เยาวชนยะลา ร่วมเปิด "ถ้ำศิลป์" สัมผัสวิถีชีวิต ศึกษาประวัติศาสตร์ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม 

17 ม.ค. 2562 | เข้าชม : 81

เยาวชนยะลา ร่วมเปิด "ถ้ำศิลป์" สัมผัสวิถีชีวิต ศึกษาประวัติศาสตร์ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม 

          กลุ่มทีมเยาวชน จำนวน 20 คน ซึ่งเป็นนักเรียนจากสถานศึกษา ต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดยะลา ซึ่งได้เข้าร่วมฝึกการผลิตคลิปวีดีโอ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม ภายใต้โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์จังหวัดยะลา สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา ระหว่างวันที่ 15-18 มกราคม 2562 โดยการนำของนางสาวอาทิตยา เพ็ชรแก้ว อาสาสมัครวัฒนธรรม ประจำอำเภอเมืองยะลา ได้เดินทางไปยังถ้ำศิลป์ หมู่ที่ 2 ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของจังหวัดยะลา เพื่อศึกษา เรียนรู้ประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของจิตรกรรมฝาผนัง "ถ้ำศิลป์" พร้อมถ่ายทำคลิปวีดีโอสื่อสารคดีท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม โดยมีนายชัชพงศ์ เพชรกล้า ประธานชุมชนต้นแบบโดดเด่น ตำบลหน้าถ้ำ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ พร้อมทั้งได้นำกลุ่มเยาวชนเดินขึ้นบันได 130 ขั้น ก่อนที่จะถึงตัวถ้ำ ซึ่งเยาวชนต่างให้ความสนใจเป็นอย่างมาก โดยจะแบ่งกันเก็บข้อมูล พร้อมทั้งถ่ายภาพจิตรกรรมฝาผนังต่าง ๆ ที่เขียนเป็นภาพพระพุทธเจ้าปางมารวิชัย ภาพพระพุทธเจ้าประทับนั่ง เป็นแถวเบื้องซ้ายและขวา มีสาวก หรือาจจะเป็นอุบาสกอุบาสิกานั่งประนมมืออยู่ พระพุทธเจ้าปางลีลา และมีรูปผู้หญิงยืนเป็นหมู่สามคน รวมทั้งภาพคนล่าสัตว์และภาพอื่น ๆ เพื่อรวบรวมไว้จัดทำเป็นคลิปสารคดี 

          นางสาวฮัฟนานร์ เจ๊ะแต นักเรียน ชั้น ม.6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติศรีนครินทร์ยะลา บอกว่า กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ดีมาก จากเดิมที่ตนเองมีพื้นฐานทางด้านการถ่ายหนัง ถ่ายสารคดี คุณธรรม จริยธรรม สังคมอยู่แล้ว พอได้มาเข้าร่วมอบรมการผลิตคลิปวีดีโอ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม ทำให้ได้รื้อฟื้นความรู้ เห็นมุมมองใหม่ ๆ ในการทำสารคดีต่าง ๆ เป็นการนำความรู้ที่มีอยู่แล้วมาต่อยอด เพื่อมาสร้างสารคดีเชิงท่องเที่ยว วัฒนธรรมในพื้นที่บ้านเรา และช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดยะลา คนต่างจังหวัดก็จะได้เห็นบ้านเมืองยะลามีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามมากมาย ซึ่งในจังหวัดยะลาเองและคนพื้นที่อื่นอาจจะไม่รู้ รวมทั้งตนเองซึ่งเป็นคนยะลาก็ไม่เคยรู้มาก่อนว่าในพื้นที่อำเภอเมืองมีสถานที่สวยงามอีกมากมาย เป็นอีกโอกาสหนึ่งและเป็นประสบการณ์ที่ตนเองได้มาสัมผัสวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีที่มีอยู่ในพื้นที่อำเภอเมือง 

          สำหรับการเดินทางไปยัง "ถ้ำศิลป์" นั้น จะสะดวกไม่ไกล โดยเดินทางจะออกจากตัวเมืองยะลาไปตามทางหลวงหมายเลข 409 เมื่อมาถึงวัดคูหาภิมุข หรือวัดถ้ำยะลา ก็จะเดินทางต่อไปอีกประมาณ 1.5 กิโลเมตร ก็จะไปถึงตัว "ถ้ำศิลป์" รวมระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร ทั้งนี้ ประชาชน นักท่องเที่ยว หรือสถานศึกษา หน่วยราชการ ภาคเอกชน ที่สนใจจะมาเที่ยวชมความสวยงามภายใน "ถ้ำศิลป์" และจิตรกรรมฝาผนัง ซึ่งมีอายุนับเป็นพันปี ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา หอจดหมายเหตุจังหวัดยะลา 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : รุ่งสุรีย์ กิตติกุลสวัสดิ์

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สทท.ยะลา