พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเปิดนิทรรศการศิลปกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ครั้งที่ 5

16 ม.ค. 2562 | เข้าชม : 53

      เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 15.04 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปยังศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ทรงเปิดนิทรรศการศิลปกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ครั้งที่ 5 ซึ่งกลุ่มศิลปินอิสระพัทยา สภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี และศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช จัดขึ้น เพื่อแสดงความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และเพื่อหารายได้สมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย นอกจากนี้ ยังเป็นเวทีแสดงผลงานของเหล่าศิลปินและแสดงถึงความร่วมมือร่วมใจในการสร้างประโยชน์แก่สังคม โดยการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมของไทย ให้เป็นที่รู้จักแก่นานาชาติ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองพัทยา ด้วย

      ครั้งนี้ มีศิลปินรับเชิญและศิลปินอิสระ เข้าร่วมแสดงผลงานเป็นจำนวนมาก ในรูปแบบจิตรกรรมและประติมากรรม แสดงถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ไทยทั้งในอตีดและปัจจุบัน รวมทั้งวิถีชีวิตของคนไทย โดยมีผลงานกว่า 300 ชิ้น จัดแสดงระหว่างวันที่ 14 ถึง 22 มกราคม 2562


       ข่าวในพระราชสำนัก  สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว