เครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดระยอง มอบเงินสนับสนุนในการจัดงานวันเด็กในพื้นที่

12 ม.ค. 2562 | เข้าชม : 19

เครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดระยอง ได้มอบทุนสนับสนุนจัดงานวันเด็กให้กับโรงเรียนต่าง ๆ ในพื้นที่ เพื่อนำไปสมทบทุนจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 พร้อมสร้างการรับรู้ และความตระหนักถึงผลเสียเกี่ยวกับค่านิยมการดื่มสุรา

          นายโชติ ฟางลอย ผู้ประสานงานเครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดระยอง กล่าวว่า เครือข่ายประชาคมงดเหล้า จังหวัดระยอง ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก และให้ความสำคัญกับเด็กในเรื่องการต่อต้านค่านิยมการดื่มสุรา เพราะเด็กวันนี้ คือ ผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า ซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ ถ้าเด็กในวันนี้เริ่มเป็นนักดื่มสุรา เริ่มตกเป็นทาสของสุราตามค่านิยมของสังคมและธุรกิจสุรา ย่อมส่งผลเสียต่อเด็กและประเทศชาติต่อไปในอนาคต ในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของผู้ใหญ่ที่มีบทเรียนจากการดื่มสุรา และได้รับผลกระทบต่อสุขภาพ จึงวิงวอนขอผู้ใหญ่ในสังคมช่วยกันเปลี่ยนแปลงความคิดถึงค่านิยมผิด ๆ ของการดื่มสุรา เพื่อเป็นของขวัญให้เด็กทุก ๆ คนในประเทศนี้ต่อไป

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ยศวรรธน์ จิววัฒนารักษ์

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง