เด็กและเยาวชน ต่างชื่นชอบการเป็นนักข่าวน้อย งานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562 ที่ สวนเฉลิมภัทรราชินี

12 ม.ค. 2562 | เข้าชม : 6

            เด็กและเยาวชน ต่างชื่นชอบการเป็นนักข่าวน้อย งานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562 ที่ สวนเฉลิมภัทรราชินี 

        ที่บริเวณบูธของ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุพรรณบุรี ภายในงานงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562 ที่ สวนเฉลิมภัทรราชินี มีเด็กและเยาวชนจำนวนมากสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเล่นเกมตอบคำถาม และร่วมฝึกอ่านข่าว หรือ“นักข่าว.......น้อย” เป็นจำนวนมาก โดยมีน้องอายุตั้งแต่ 5 – 12 ปี ขณะเดียวกันเด็กๆบางรายชื่นชอบการเป็นนักข่าวน้อย มาขออ่านซ้ำๆหลายครั้ง โดยไม่ขอรับของขวัญ โดยนางอรวิน บุตรวงศ์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุพรรณบุรี  กล่าวภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อมอบความสุขและเทคนิคการประกาศข่าวให้กับเด็กๆในจังหวัดสุพรรณบุรี และเพื่อเป็นเวที ให้เด็กๆได้แสดงความสามารถในการประกาศข่าว รวมถึงความรู้และการกล้าแสดงออกต่อสาธารณชน ภายใต้ คำขวัญ ของ พลเอกประยุทธ จันโอชา นายกรัฐมนตรี “เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ”  เพื่อมอบความสุขให้กับเด็กในจังหวัดสุพรรณบุรี ตลอดจนเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี และมีความภาคภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นคนไทยให้เด็กและเยาวชน สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมอย่างสันติสุข


            นอกจากนี้ ยังมีนิทรรศการความเป็นมาของวิทยุกระจายเสียงและกรมประชาสัมพันธ์ ให้เด็กๆ ร่วมตอบคำถาม พร้อมการแจกรางวัลในกับเด็กๆที่ร่วมกิจกรรมหนูน้อยผู้ประกาศ ซึ่ง สวท.สุพรรณบุรี F.M 102.25 MHz ได้จัดรายการพิเศษเพื่อให้เด็กๆมีส่วนร่วมเป็นผู้ประกาศข่าว ระหว่างเวลา 09.10 -12.00 น. ซึ่งมีน้องน้องเข้าร่วมกิจกรรมในบูธมากกว่า 300 คน


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เฉลียว อินยิ้ม

ผู้เรียบเรียง : ศนัฎฐ์ชล สุ่มสมบูรณ์

แหล่งที่มา : สวท.สุพรรณบุรี