จังหวัดภูเก็ต จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 บริเวณรอบพื้นที่ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

12 ม.ค. 2562

            จังหวัดภูเก็ต จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 บริเวณรอบพื้นที่ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต เพื่อมอบความสุข ความสนุกสนานให้แก่เด็กๆ และให้เด็กร่วมปฏิบัติตนตามคำขวัญ “เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ” 

            วันนี้ (วันที่ 12 มกราคม 2562) นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 จังหวัดภูเก็ต โดยจังหวัดภูเก็ตร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และหน่วยงานต่างๆร่วมกันจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 บริเวณรอบพื้นที่ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต พร้อมอ่านสารจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 และได้มอบคำขวัญวันเด็ก ว่า “เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ” และมอบประกาศเกียรติคุณแก่เด็กตงห่อหรือเด็กดีประจำปี 2562 จำนวน 100 คน 

ทั้งนี้ นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้เปิดห้องทำงานให้เด็กๆได้ร่วมลงชื่อเยี่ยมชม พร้อมถ่ายกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตไว้เป็นที่ระลึก สำหรับกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ถือเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชน ได้แสดงความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ พร้อมรับความบันเทิง ความเพลิดเพลิน ภายใต้การตระหนักและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ร่วมส่งเสริมการรักสามัคคี มีจิตอาสา กล้าคิด กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ตามวิถีระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความสุข ความสนุกสนานของเด็กและผู้ปกครองที่มาร่วมงานในวันนี้

นอกจากนี้ ยังหลายหน่วยงานจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เพื่อมอบความสุขให้กับเด็กๆ เช่น เทศบาลนครภูเก็ต เทศบาลวิชิต ท่าอากาศยานภูเก็ต ทัพเรือภาคที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็นต้น ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ดัชนี สัจจะบุญทวี

ผู้เรียบเรียง : ศนัฎฐ์ชล สุ่มสมบูรณ์

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต