ภาคเอกชนไทยชื่นชมยินดี EU ปลดล็อคใบเหลืองประมงไทย ขอบคุณรัฐบาลที่มุ่งมั่นแก้ไขปัญหาประมงผิดกฏหมายอย่างจริงจังจนสำเร็จ

09 ม.ค. 2562 | เข้าชม : 101

        นายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์ รองประธานกรรมการ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ชื่นชมและขอบคุณรัฐบาลไทยที่สามารถปลดล็อคใบเหลือง IUU ประมงไทยได้ จากความมุ่งมั่นตั้งใจของรัฐและภาคเอกชน รวมถึงเกษตรกรชาวประมงที่ร่วมมือดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังจนเป็นผลให้สหภาพยุโรป หรือ EU ได้ปลดล็อคใบเหลืองประเทศไทยในการทำการประมงผิดกฏหมาย หรือ IUU หรือการได้ใบเขียวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สะท้อนให้เห็นว่าไทยมุ่งมั่นตั้งใจในการแก้ไขปัญหา IUU อย่างแท้จริง โดยรวมถึงการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว แรงงานเด็ก การค้ามนุษย์ในภาคแรงงานด้วย ซึ่งนอกจากจะเพื่อให้เกิดความยั่งยืนแก่ทรัพยากรประมงของไทยแล้ว ยังเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่สินค้าประมงของไทยในการส่งออกไปต่างประเทศ เกิดการยอมรับในระดับสากล ตลอดจนส่งเสริมการลงทุนและการพัฒนาธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมประมงของไทยในอนาคต 


        รองประธานกรรมการ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวด้วยว่า หอการค้าไทยจะร่วมมือสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมทุกอย่างให้เป็นไปตามข้อกำหนด กฎหมาย ภายใต้มาตรฐานทั้งของไทยและสากลเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับภาคประมงโดยเฉพาะความเชื่อมั่นต่อภาพลักษณ์สินค้าประมงไทยและความอุดมสมบูรณ์ ยั่งยืนของทรัพยากรประมงของไทย

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นฤนาถ แข็งขัน

ผู้เรียบเรียง : วีระเดช คชเสนีย์ / สนข.

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย