สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชานุญาตให้จัดกิจกรรมปั่นจักรยาน Bike อุ่นไอรัก ขึ้นทั่วประเทศ ในวันที่ 9 ธันวาคม 2561 ซึ่งเป็นวันแรกของการจัดงาน อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ วันนั้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงจักรยานเส้นทางจากพระลานพระราชวังดุสิต ถึงสวนสุขภาพลัดโพธิ์ จังหวัดสมุทรปราการ ไปกลับรวมระยะทาง 39 กิโลเมตร นับเป็นวันประวัติศาสตร์ของประเทศไทยอีกวันหนึ่ง ในช่วงนี้ ขอเชิญพสกนิกร ได้ร่วมชื่นชมพระบารมี กันอีกครั้ง

31 ธ.ค. 2561 | เข้าชม : 1909

            สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชานุญาตให้จัดกิจกรรมปั่นจักรยาน Bike อุ่นไอรัก ขึ้นทั่วประเทศ ในวันที่ 9 ธันวาคม 2561 ซึ่งเป็นวันแรกของการจัดงาน อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์  

            วันนั้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงจักรยานเส้นทางจากพระลานพระราชวังดุสิต ถึงสวนสุขภาพลัดโพธิ์ จังหวัดสมุทรปราการ ไปกลับรวมระยะทาง 39 กิโลเมตร นับเป็นวันประวัติศาสตร์ของประเทศไทยอีกวันหนึ่ง ในช่วงนี้ ขอเชิญพสกนิกร ได้ร่วมชื่นชมพระบารมี กันอีกครั้ง


            ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : เกศวรรณ ธนวัฒน์

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว