ข้อความพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัย

26 ธ.ค. 2561 | เข้าชม : 27

            ด้วย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์น แสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย กรณีเกิดเหตุคลื่นสึนามิบริเวณชายฝั่งเมืองปันเดกลัง (Pandeglang) เมืองลัมปุงตอนใต้ (Southern Lampung) และเมืองซรัง (Serang) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2561 ดังนี้

            ข้าพเจ้ารู้สึกเศร้าสลดใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบข่าวการเกิดคลื่นสึนามิรุนแรงบริเวณชายฝั่งเมืองปันเดกลัง เมืองลัมปุงตอนใต้ และเมืองซรัง ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บ และผู้สูญหายเป็นจํานวนมาก ทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายเป็นบริเวณกว้างต่อทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐาน ข้าพเจ้า ในนามของประชาชนชาวไทย ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังท่าน และประชาชนชาวอินโดนีเซีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประสบความทุกข์และความสูญเสียจากภัยพิบัติครั้งนี้ ทั้งหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ภัยพิบัติดังกล่าวจะสิ้นสุดในเร็ววันเพื่อนําไปสู่การบรรเทาและฟื้นฟู อย่างสมบูรณ์โดยเร็วที่สุด

            (พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ณิชากร เจริญกิจ ณิชากร เจริญกิจ

ผู้เรียบเรียง : เกศวรรณ ธนวัฒน์

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย