สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทานพระอนุญาตให้สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ จัดการประชุมวิชาการนานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ โรคมะเร็งตับและมะเร็งปอด : การวิจัยปัจจุบันและอนาคต

25 ธ.ค. 2561 | เข้าชม : 1638

        สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทานพระอนุญาตให้สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ จัดการประชุมวิชาการนานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ โรคมะเร็งตับและมะเร็งปอด : การวิจัยปัจจุบันและอนาคต

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ณฐอร มีสิทธิ์

ผู้เรียบเรียง : เกศวรรณ ธนวัฒน์

แหล่งที่มา : สวท.ตะกั่วป่า จ.พังงา