สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเป็นประธานการประชุม และทอดพระเนตรการแสดงขับร้องประสานเสียงโดยนักศึกษาแพทย์ของมหาวิทยาลัยยูนิเวอร์ซิตี้ คอลเลจ ลอนดอน โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย รายงาน

25 ธ.ค. 2561 | เข้าชม : 29

        สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเป็นประธานการประชุม และทอดพระเนตรการแสดงขับร้องประสานเสียงโดยนักศึกษาแพทย์ของมหาวิทยาลัยยูนิเวอร์ซิตี้ คอลเลจ ลอนดอน โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย รายงาน

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ณฐอร มีสิทธิ์

ผู้เรียบเรียง : เกศวรรณ ธนวัฒน์

แหล่งที่มา : สวท.ตะกั่วป่า จ.พังงา