พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จแทนพระองค์ไปทรงเปิดงาน โครงการหลวง 2561

24 ธ.ค. 2561 | เข้าชม : 33

        วันที่22 ธ.ค. 2561 เวลา 14.14 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงเปิดงาน "โครงการหลวง 2561" ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมูลนิธิโครงการหลวง จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เพื่อเผยแพร่กิจกรรม ผลผลิต และผลิตภัณฑ์ของโครงการหลวงทั้ง 39 แห่ง

        ในการนี้ ประทานโล่รางวัลชนะเลิศการประกวดกลุ่มยุวเกษตรกรโครงการหลวง และโครงการโรงเรือนพลาสติกอินโนพลัส ในโรงเรียนพื้นที่โครงการหลวง

      ภายในงานฯ มีการจัดแสดงนิทรรศการ และกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร / นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

        นิทรรศการแนะนำพืชผักพันธุ์ใหม่เพื่อสุขภาพ อาทิ ผักคราวน์เดซี่ ควินัว และอาบิว นิทรรศการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในรูปแบบชุมชนโครงการหลวง กินดีอยู่ดี พึ่งพาตนเอง และอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน การจำหน่ายสินค้าจากโครงการหลวง และ บริษัทดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ทั้งพืชผัก ผลไม้ สมุนไพรเพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์แปรรูป เช่น หม้อแกงอบกรอบรสถั่วแดงหลวง ซอสพริกหวาน 3 สี เห็ดหอมสวรรค์ รวมทั้งสินค้าที่มูลนิธิโครงการหลวงเข้าไปส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่สูง เช่น ผ้าทอลายพื้นเมือง ซึ่งนำไปประยุกต์ในรูปแบบเครื่องแต่งกาย กระเป๋า และเครื่องประดับต่าง ๆ พร้อมรณรงค์ให้ใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติกด้วย


        นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรม การสาธิตประกอบอาหารจากผลิตผลโครงการหลวง กิจกรรมจัดดอกไม้แห้งใส่แจกัน การจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม จากร้านอาหารในจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ที่สนใจสามารถไปเที่ยวชมงาน และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ได้ตั้งแต่เวลา 9 นาฬิกา ถึง 20 นาฬิกา จนถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2561


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ณฐอร มีสิทธิ์

ผู้เรียบเรียง : เกศวรรณ ธนวัฒน์

แหล่งที่มา : สวท.ตะกั่วป่า จ.พังงา