ข่าวประกวดราคา วันที่ข่าว 04 กุมภาพันธ์ 2556
เลขที่ข่าว 201302041548020102

กรมชลประทาน โครงการก่อสร้าง สำนักชลประทานที่ 4,   ประกวดราคา

รับที่ ก.57/2 ก.พ.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต : เหล็กเส้นกลมผิวเกลี้ยงชั้นคุณภาพ SR 24 และเหล็กเส้นข้อชั้นคุณภาพ SD 30 ขนาดต่าง ๆ จำนวน 4 รายการ ของงานก่อสร้างโครงการฝายห้วยแม่จอพร้อมระบบส่งน้ำ (ระยะที่ 2) ตำบลทุ่งแล้ง อำเภอลอง จังหวัดแพร่ , ประกวดราคา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อแผ่นยางกันน้ำรั่วชนิด C และวัสดุ-อุปกรณ์ก่อสร้างต่าง ๆ จำนวน 14 รายการการ ของงานก่อสร้างโครงการฝายห้วยแม่จอพร้อมระบบส่งน้ำ (ระยะที่ 2) ตำบลทุ่งแล้ง อำเภอลอง จังหวัดแพร่ แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 6 กุมภาพันธ์ 2556 ติดต่อที่ งานพัสดุโครงการ ก่อสร้าง สำนักชลประทานที่ 4 กรมชลประทาน ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร โทร.055-710047-50 ต่อ 129,130

สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th

Cheap Price Shopping