ข่าวประกวดราคา วันที่ข่าว 09 กันยายน 2554
เลขที่ข่าว 201109111627070017

สำนักงานอัยการสุงสุด,   สอบราคา

รับที่ พิเศษ 49/9 ก.ย.54 จ้างพิมพ์หนังสือ จำนวน 2 รายการ ขอรับเอกสาร ตั้งแต่บัดนี้ – 19 กันยายน 2554 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุ กองคลัง สำนักงานอัยการสูสุด (อาคารหน้าหลักเมือง) แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ โทร. 0-2222-1113

สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th

Cheap Price Shopping