ค้นหา :
| ลงทะเบียน
นายกรัฐมนตรี ย้ำยกระดับความเป็นหุ้นส่วนไทย-เวียดนามและสถาปนาความสัมพันธ์ 40 ปี นายกรัฐมนตรี ย้ำยกระดับความเป็นหุ้นส่วนไทย-เวียดนามและสถาปนาความสัมพันธ์ 40 ปี นายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลพยายามหาช่องทางในการแก้ปัญหาการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา นายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลพยายามหาช่องทางในการแก้ปัญหาการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา สำนักนายกรัฐมนตรี มอบเงินช่วยเหลือแก่ญาติผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์อาคารคอนโดมิเนียมยูเพลสพังถล่ม 14 ราย รายละ 50,000 บาท เป็นเงิน 700,000 บาท สำนักนายกรัฐมนตรี มอบเงินช่วยเหลือแก่ญาติผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์อาคารคอนโดมิเนียมยูเพลสพังถล่ม 14 ราย รายละ 50,000 บาท เป็นเงิน 700,000 บาท ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีมตินัดแถลงเปิดสำนวนคดีนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี กรณีป.ป.ช.ชี้มูลในโครงการรับจำนำข้าวในวันที่ 9 มกราคม ปีหน้า(2558) ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีมตินัดแถลงเปิดสำนวนคดีนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี กรณีป.ป.ช.ชี้มูลในโครงการรับจำนำข้าวในวันที่ 9 มกราคม ปีหน้า(2558) ผู้ว่าฯ กทม. ส่งมอบรถหน่วยตรวจสอบเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหารให้แก่ 6 กลุ่มเขตนำไปตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารทั่วพื้นที่ ผู้ว่าฯ กทม. ส่งมอบรถหน่วยตรวจสอบเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหารให้แก่ 6 กลุ่มเขตนำไปตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารทั่วพื้นที่ กรมอุตุฯ รายงานลักษณะอากาศทั่วไป ประจำวันที่  28  พ.ย. 2557  บริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อน ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีหมอกในตอนเช้า และมีหมอกหนาในบางพื้นที่ ขอให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจร ขณะที่ลมตะวันออกจากทะเลจีนใต้พัดเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนล่าง และภาคตะวันออก ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ กรมอุตุฯ รายงานลักษณะอากาศทั่วไป ประจำวันที่ 28 พ.ย. 2557 บริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อน ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีหมอกในตอนเช้า และมีหมอกหนาในบางพื้นที่ ขอให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจร ขณะที่ลมตะวันออกจากทะเลจีนใต้พัดเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนล่าง และภาคตะวันออก ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ กรมการขนส่งทางบก แจ้งผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะที่จดทะเบียนแล้ว ต้องยื่นขอรับเสื้อวินและบัตรประจำตัว ภายใน 28 พ.ย.นี้ กรมการขนส่งทางบก แจ้งผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะที่จดทะเบียนแล้ว ต้องยื่นขอรับเสื้อวินและบัตรประจำตัว ภายใน 28 พ.ย.นี้ สำนักงานประกันสังคม เปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุที่มีอายุเกินกว่า 60 ปี ที่ต้องการมีประกันสังคม สมัครเป็นผู้ประกันตน ม.40 กับ สปส. ก่อน 8 ธันวาคมนี้ เท่านั้น สำนักงานประกันสังคม เปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุที่มีอายุเกินกว่า 60 ปี ที่ต้องการมีประกันสังคม สมัครเป็นผู้ประกันตน ม.40 กับ สปส. ก่อน 8 ธันวาคมนี้ เท่านั้น พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ เตรียมจัดงาน "มหกรรมในหลวงรักเรา" ภายในแนวคิด "รักพ่อของประชาชนรักประชาชนของพ่อ" เพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้านการเกษตร พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ เตรียมจัดงาน "มหกรรมในหลวงรักเรา" ภายในแนวคิด "รักพ่อของประชาชนรักประชาชนของพ่อ" เพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้านการเกษตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก  ขยายเวลารับแผ่นป้ายทะเบียนรถทดแทนป้ายที่แตกลายงาได้ฟรี จนถึงวันที่ 30 ก.ย. ปีหน้า( 58) ณ สำนักงานขนส่งที่รถอยู่ในความรับผิดชอบ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ขยายเวลารับแผ่นป้ายทะเบียนรถทดแทนป้ายที่แตกลายงาได้ฟรี จนถึงวันที่ 30 ก.ย. ปีหน้า( 58) ณ สำนักงานขนส่งที่รถอยู่ในความรับผิดชอบ สถาบันประสาทวิทยา  จัดตั้งกองทุนผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง ALS  เพื่อช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล  ค่ายา  อุปกรณ์ทางการแพทย์  ผู้ที่ต้องการบริจาคช่วยเหลือสามารถ สั่งจ่ายเช็คในนาม มูลนิธิสนับสนุนสถาบันประสาทวิทยา หรือโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาเตาปูน เลขที่ 020-1-33312-0  ธนาคารกรุงเทพ สาขาอาคารพระเทพฯ เลขที่ 090-712612-2 และ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี เลขที่ 026-430952-1 และสามารถส่งหลักฐานการโอนเงินได้ที่ Fax เบอร์ 0-2 354-6118 ระบุชื่อและนามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ พร้อมระบุกองทุนหรือวัตถุประสงค์ สถาบันประสาทวิทยา จัดตั้งกองทุนผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง ALS เพื่อช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ค่ายา อุปกรณ์ทางการแพทย์ ผู้ที่ต้องการบริจาคช่วยเหลือสามารถ สั่งจ่ายเช็คในนาม มูลนิธิสนับสนุนสถาบันประสาทวิทยา หรือโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาเตาปูน เลขที่ 020-1-33312-0 ธนาคารกรุงเทพ สาขาอาคารพระเทพฯ เลขที่ 090-712612-2 และ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี เลขที่ 026-430952-1 และสามารถส่งหลักฐานการโอนเงินได้ที่ Fax เบอร์ 0-2 354-6118 ระบุชื่อและนามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ พร้อมระบุกองทุนหรือวัตถุประสงค์ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน มีความประสงค์นำตราสัญลักษณ์งานฉลอง 150 ปี วันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ เพื่อจัดทำโครงการ/กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ กรุณาแจ้งขออนุญาติไปที่ สำนักราชเลขาธิการ พระบรมมหาราชวัง กทม. หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน มีความประสงค์นำตราสัญลักษณ์งานฉลอง 150 ปี วันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ เพื่อจัดทำโครงการ/กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ กรุณาแจ้งขออนุญาติไปที่ สำนักราชเลขาธิการ พระบรมมหาราชวัง กทม.

ข่าวเด่นประจำวัน

ข่าว ทันเหตุการณ์
17:45 สวท.ถ่ายทอดเสียงการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
17:32 พยากรณ์อากาศ ประจำวันที่ 28 พ.ย. 2557 ภาค 19.00 น.
17:25 กรมบัญชีกลาง และ กบข. จัดทำจดหมายส่งตรงถึงสมาชิกผู้มีสิทธิ Undo
16:57 เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสติดตามการดำเนินงานช่วยเหลือผู้ป่วย HIV สมุทรสาคร
16:55 จังหวัดตราดเชิญชวนประชาชน ลด ละ เลิก อบายมุข เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พ่อของแผ่นดิน
16:54 โรงเรียนอำนาจเจริญจัดแข่งขันกีฬาภายในสร้างความรักความสามัคคีและสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้กับนักเรียน
16:52 จ.ชุมพร ไว้อาลัย เพื่อรำลึกถึงผู้สุญเสียจากอุบัติเหตุ เนื่องใน “วันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจาก อุบัติเหตุทางถนน”
16:44 จังหวัดพิษณุโลก เปิดนิทรรศการ "หนาวนี้@พิดโลก" ส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงฤดูหนาว
16:39 วัดสวนโมกขลาราม จัดพิธีอุปสมบทหมู่ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
16:38 จังหวัดมุกดาหารกำหนดจัดงานวันพ่อแห่งชาติเพื่อแสดงความจงรักภักดี
เกาะติดสถานการณ์ปัจจุบัน