ค้นหา :
| ลงทะเบียน
สถาบันประสาทวิทยา  จัดตั้งกองทุนผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง ALS  เพื่อช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล  ค่ายา  อุปกรณ์ทางการแพทย์  ผู้ที่ต้องการบริจาคช่วยเหลือสามารถ สั่งจ่ายเช็คในนาม มูลนิธิสนับสนุนสถาบันประสาทวิทยา หรือโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาเตาปูน เลขที่ 020-1-33312-0  ธนาคารกรุงเทพ สาขาอาคารพระเทพฯ เลขที่ 090-712612-2 และ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี เลขที่ 026-430952-1 และสามารถส่งหลักฐานการโอนเงินได้ที่ Fax เบอร์ 0-2 354-6118 ระบุชื่อและนามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ พร้อมระบุกองทุนหรือวัตถุประสงค์ สถาบันประสาทวิทยา จัดตั้งกองทุนผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง ALS เพื่อช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ค่ายา อุปกรณ์ทางการแพทย์ ผู้ที่ต้องการบริจาคช่วยเหลือสามารถ สั่งจ่ายเช็คในนาม มูลนิธิสนับสนุนสถาบันประสาทวิทยา หรือโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาเตาปูน เลขที่ 020-1-33312-0 ธนาคารกรุงเทพ สาขาอาคารพระเทพฯ เลขที่ 090-712612-2 และ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี เลขที่ 026-430952-1 และสามารถส่งหลักฐานการโอนเงินได้ที่ Fax เบอร์ 0-2 354-6118 ระบุชื่อและนามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ พร้อมระบุกองทุนหรือวัตถุประสงค์ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน มีความประสงค์นำตราสัญลักษณ์งานฉลอง 150 ปี วันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ เพื่อจัดทำโครงการ/กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ กรุณาแจ้งขออนุญาติไปที่ สำนักราชเลขาธิการ พระบรมมหาราชวัง กทม. หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน มีความประสงค์นำตราสัญลักษณ์งานฉลอง 150 ปี วันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ เพื่อจัดทำโครงการ/กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ กรุณาแจ้งขออนุญาติไปที่ สำนักราชเลขาธิการ พระบรมมหาราชวัง กทม.

ข่าวเด่นประจำวัน

ข่าว ทันเหตุการณ์
13:53 จังหวัดตากจัดงานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ประจำปี 2557
13:43 จังหวัดจันทบุรี จัดประชุมเพื่อเตรียมคัดเลือกคนดีศรีจันทบูรประจำปี 2557
13:42 จ.ตรัง จัดงานวันนัดพบแรงงานต่างด้าว เพื่อจดทะเบียนทำประวัติ 31 ตุลาคมนี้เป็นวันสุดท้าย ตามนโยบาย คสช.
13:41 ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี นำส่วนราชการออกพบปะและให้บริการประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ตามโครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มแก่ประชาชน”
13:38 จังหวัดอุทัยธานี จัดงาน “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ” เพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวให้กับทุกพื้นที่ และให้ธรรมชาติคงอยู่อย่างสมบูรณ์
13:37 จ.มหาสารคาม จัดงานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย
13:36 จ.มุกดาหาร ออกหน่วยบริการตามโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.โดยบูรณาการ ร่วมกับโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่)
13:35 จ.สุรินทร์ กำหนดกระทำพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช
13:34 จ.มหาสารคาม จัดงานวันพยาบาลแห่งชาติ
13:32 ศฝส.กจ.จัดพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จย่า

เกาะติดสถานการณ์ปัจจุบัน