ค้นหา :
| ลงทะเบียน
นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. นัดประชุมในวันที่ 29-30 มกราคมนี้ เพื่อพิจารณาร่างกฎหมาย 4 ฉบับ นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. นัดประชุมในวันที่ 29-30 มกราคมนี้ เพื่อพิจารณาร่างกฎหมาย 4 ฉบับ นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย สั่งการผู้ว่าราชการจังหวัด ขับเคลื่อนแนวทางป้องกันและลดความเสี่ยงจากการปล่อยโคมลอย นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย สั่งการผู้ว่าราชการจังหวัด ขับเคลื่อนแนวทางป้องกันและลดความเสี่ยงจากการปล่อยโคมลอย หม่อมราชวงศ์ สุขุมพันธ์ บริพัตร เป็นประธานเปิดงานเดินการกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 หม่อมราชวงศ์ สุขุมพันธ์ บริพัตร เป็นประธานเปิดงานเดินการกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทาน ส.ค.ส.ในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2558 แก่ประชาชนชาวไทย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทาน ส.ค.ส.ในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2558 แก่ประชาชนชาวไทย นายนิพนธ์  โชติบาล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์พืช ขอความร่วมมือปชช. งดเว้นการจุดไฟใกล้บริเวณแนวเขตป่า ลดการเผาพื้นที่การเกษตร หากพบเห็นไฟไหม้ป่า โปรดแจ้งหน่วยงานควบคุมไฟป่าในพื้นที่ หรือโทรสายด่วนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช 1362 ตลอด 24 ชั่วโมง นายนิพนธ์ โชติบาล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์พืช ขอความร่วมมือปชช. งดเว้นการจุดไฟใกล้บริเวณแนวเขตป่า ลดการเผาพื้นที่การเกษตร หากพบเห็นไฟไหม้ป่า โปรดแจ้งหน่วยงานควบคุมไฟป่าในพื้นที่ หรือโทรสายด่วนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช 1362 ตลอด 24 ชั่วโมง อธิบดีกรมการขนส่งทางบก  ขยายเวลารับแผ่นป้ายทะเบียนรถทดแทนป้ายที่แตกลายงาได้ฟรี จนถึงวันที่ 30 ก.ย. ปีหน้า( 58) ณ สำนักงานขนส่งที่รถอยู่ในความรับผิดชอบ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ขยายเวลารับแผ่นป้ายทะเบียนรถทดแทนป้ายที่แตกลายงาได้ฟรี จนถึงวันที่ 30 ก.ย. ปีหน้า( 58) ณ สำนักงานขนส่งที่รถอยู่ในความรับผิดชอบ มหาวิทยาลัยนครพนม เปิดรับสมัครตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 ม.ค. 2558 - 6 ก.พ. 2558 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสภามหาวิทยาลัยนครพนม โทร.0-4253-2477-8 ต่อ 217 หรือ www.npu.ac.th มหาวิทยาลัยนครพนม เปิดรับสมัครตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 ม.ค. 2558 - 6 ก.พ. 2558 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสภามหาวิทยาลัยนครพนม โทร.0-4253-2477-8 ต่อ 217 หรือ www.npu.ac.th กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประกาศรับสมัครแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 7  ใน 18 สาขา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงสิ้นเดือนมกราคม 2558 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประกาศรับสมัครแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 7 ใน 18 สาขา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงสิ้นเดือนมกราคม 2558

ข่าวเด่นประจำวัน
ข่าวสำคัญ

ข่าว ทันเหตุการณ์
21:29 ประมวลข่าวทั่วไทยประจำวันที่ 25 มกราคม 2558
20:52 พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาประทานพระวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าดังนี้
20:49 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปในการประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยปทุมธานี ประจำปีการศึกษา 2557
20:46 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปในการพระราชทานรางวัลแก่ทีมที่ชนะเลิศการแข่งขัน ทูบีนัมเบอร์วัน Teendancercise Thailand Championship 2015 ระดับประเทศ
20:44 แม่ทัพภาคที่ 4 ปฏิบัติภารกิจตรวจเยี่ยมในพื้นที่ จ.ระนอง
20:42 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ประจำปีการศึกษา 2556
20:41 ผู้นำกินียังคงทำสงครามต่อสู้กับไวรัสอีโบลา
20:37 บริษัทเกีย มอเตอร์ส เรียกคืนรถยนต์รุ่นฟอร์เตปี 2558 จำนวนเกือบ 87,000 คัน
20:36 ผู้นำตุรกีเดินทางเยือนโซมาเลียท่ามกลางมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด
20:36 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพนางสมใจ เพียรเลิศ


เกาะติดสถานการณ์ปัจจุบัน