ค้นหา :
| ลงทะเบียน
สภาสังคมสังเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ขอเชิญเที่ยวงานวันคนพิการ ครั้งที่ 48 ปี 2557 วันที่ 15 พ.ย.นี้ เวลา 08.00-16.00 น. ที่สวนอัมพร และขอเชิญอุดหนุนผลิตภัณฑ์ดอกแก้วกัลยา เพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  ซึ่งรายได้เพื่อคนพิการและองค์กรคนพิการ  สามารถติดต่อได้ที่ 0-2241-2841 , 0-2241-5125 สภาสังคมสังเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ขอเชิญเที่ยวงานวันคนพิการ ครั้งที่ 48 ปี 2557 วันที่ 15 พ.ย.นี้ เวลา 08.00-16.00 น. ที่สวนอัมพร และขอเชิญอุดหนุนผลิตภัณฑ์ดอกแก้วกัลยา เพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งรายได้เพื่อคนพิการและองค์กรคนพิการ สามารถติดต่อได้ที่ 0-2241-2841 , 0-2241-5125 สถาบันประสาทวิทยา  จัดตั้งกองทุนผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง ALS  เพื่อช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล  ค่ายา  อุปกรณ์ทางการแพทย์  ผู้ที่ต้องการบริจาคช่วยเหลือสามารถ สั่งจ่ายเช็คในนาม มูลนิธิสนับสนุนสถาบันประสาทวิทยา หรือโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาเตาปูน เลขที่ 020-1-33312-0  ธนาคารกรุงเทพ สาขาอาคารพระเทพฯ เลขที่ 090-712612-2 และ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี เลขที่ 026-430952-1 และสามารถส่งหลักฐานการโอนเงินได้ที่ Fax เบอร์ 0-2 354-6118 ระบุชื่อและนามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ พร้อมระบุกองทุนหรือวัตถุประสงค์ สถาบันประสาทวิทยา จัดตั้งกองทุนผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง ALS เพื่อช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ค่ายา อุปกรณ์ทางการแพทย์ ผู้ที่ต้องการบริจาคช่วยเหลือสามารถ สั่งจ่ายเช็คในนาม มูลนิธิสนับสนุนสถาบันประสาทวิทยา หรือโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาเตาปูน เลขที่ 020-1-33312-0 ธนาคารกรุงเทพ สาขาอาคารพระเทพฯ เลขที่ 090-712612-2 และ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี เลขที่ 026-430952-1 และสามารถส่งหลักฐานการโอนเงินได้ที่ Fax เบอร์ 0-2 354-6118 ระบุชื่อและนามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ พร้อมระบุกองทุนหรือวัตถุประสงค์ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน มีความประสงค์นำตราสัญลักษณ์งานฉลอง 150 ปี วันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ เพื่อจัดทำโครงการ/กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ กรุณาแจ้งขออนุญาติไปที่ สำนักราชเลขาธิการ พระบรมมหาราชวัง กทม. หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน มีความประสงค์นำตราสัญลักษณ์งานฉลอง 150 ปี วันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ เพื่อจัดทำโครงการ/กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ กรุณาแจ้งขออนุญาติไปที่ สำนักราชเลขาธิการ พระบรมมหาราชวัง กทม.

ข่าวเด่นประจำวัน

ข่าว ทันเหตุการณ์
22:41 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำพูน ประกาศแจ้งการหยุดจ่ายน้ำประปา ระหว่างวันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2557
22:38 จังหวัดลำพูนขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปี ปี2557/58 แล้วจำนวน 15,515 ครัวเรือน พื้นที่ปลูก 96,782 ไร่
22:34 ขนส่งจังหวัดลำพูนลดการอบรมใบขับขี่เหลือสัปดาห์ละ 3 วัน
22:26 ขนส่งลำพูนออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน
22:22 รักษาราชการแทนขนส่งลำพูน เตือนภัยวันลอยกระทง โดยปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด
22:21 จ.ภูเก็ต จัดประชุมกำหนดการพิธี เปิด-ปิด การแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนบีช ครั้งที่ 4
22:19 จังหวัดลำพูน แจ้งเตือนกรณีถูกชักชวนให้จดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด มีวัตถุประสงค์ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง ให้ใช้ความระมัดระวัง
22:15 เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ จ.ลำพูน เดินนโยบาย บริการรับสูบส้วมและสิ่งปฏิกูล ฟรี!!!เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชน
22:13 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลบ้านธิ เข้าร่วมฝึกซ้อมแผนบูรณาการบุคลากรและข่ายวิทยุสื่อสารฯ ที่อ่างเก็บน้ำแม่เมย จ.ลำพูน
21:40 รักษาราชการแทน ผบช.ภาค 7 ชี้แจงมาตรการความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวในพื้นที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์
เกาะติดสถานการณ์ปัจจุบัน