ค้นหา :
| ลงทะเบียน
รายการ คืนความสุขให้คนในชาติ วันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม 2557 รายการ คืนความสุขให้คนในชาติ วันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม 2557 ประกาศ คสช.ฉบับที่ 119/2557 เรื่อง ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ประกาศ คสช.ฉบับที่ 119/2557 เรื่อง ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ประกาศ แต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกาศ แต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการในนามรัฐบาลไทย ร่วมกับองค์การยูเนสโก เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับภูมิภาค ว่าด้วยการศึกษาในเอเชีย แปซิฟิก ( Asia-Pacific Regional Education Conference ) ในวันที่ 6-8 ส.ค. 2557  โดยมีรัฐมนตรีและผู้แทนระดับรัฐมนตรีที่รับผิดชอบด้านการศึกษา เข้าร่วมประมาณ 400 คน จาก 47 ประเทศ กระทรวงศึกษาธิการในนามรัฐบาลไทย ร่วมกับองค์การยูเนสโก เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับภูมิภาค ว่าด้วยการศึกษาในเอเชีย แปซิฟิก ( Asia-Pacific Regional Education Conference ) ในวันที่ 6-8 ส.ค. 2557 โดยมีรัฐมนตรีและผู้แทนระดับรัฐมนตรีที่รับผิดชอบด้านการศึกษา เข้าร่วมประมาณ 400 คน จาก 47 ประเทศ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตเกาหลี สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาหลีใต้และไทย และสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย จัดอบรมภาษาเกาหลีให้กับมัคคุเทศก์ฟรี  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2219-2721-2 หรือทางเว็บไซต์สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา http://secretary.mots.go.th/ strategy กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตเกาหลี สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาหลีใต้และไทย และสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย จัดอบรมภาษาเกาหลีให้กับมัคคุเทศก์ฟรี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2219-2721-2 หรือทางเว็บไซต์สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา http://secretary.mots.go.th/ strategy สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย จัดโครงการเกษตรทัศนศึกษาตะลุยดงไม้ผลเมืองหนาว 4 วัน 3 คืน บน 3 ดอย (สุเทพ-ปุย-ปางดะ) ที่เชียงใหม่ สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย จัดโครงการเกษตรทัศนศึกษาตะลุยดงไม้ผลเมืองหนาว 4 วัน 3 คืน บน 3 ดอย (สุเทพ-ปุย-ปางดะ) ที่เชียงใหม่ บริษัท การบินไทย จัดโปรโมชั่น “สิงหาพาแม่เที่ยว” เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ  จำหน่ายบัตรโดยสารชั้นประหยัดราคาพิเศษของการบินไทย และเที่ยวบินร่วมระหว่างการบินไทยและไทยสมายล์ แอร์เวย์ สามารถสำรองที่นั่ง ออกบัตรโดยสาร ได้ตั้งแต่วันที่ 28 ก.ค. - 31 ส.ค. 2557 และเริ่มเดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ส.ค. 2557 บริษัท การบินไทย จัดโปรโมชั่น “สิงหาพาแม่เที่ยว” เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จำหน่ายบัตรโดยสารชั้นประหยัดราคาพิเศษของการบินไทย และเที่ยวบินร่วมระหว่างการบินไทยและไทยสมายล์ แอร์เวย์ สามารถสำรองที่นั่ง ออกบัตรโดยสาร ได้ตั้งแต่วันที่ 28 ก.ค. - 31 ส.ค. 2557 และเริ่มเดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ส.ค. 2557 สมาคมศิษย์เก่าคณะรัฐประศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ ขอเชิญศิษย์เก่าร่วมงานคืนสู่เหย้า ศิษย์เก่าชาว รศ.นิด้า ในวันที่ 2 ส.ค. 2557 เวลา 18.30 – 22.00 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์  ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.spaanida.net หรือ Email: spaanida2014@gmail.com สมาคมศิษย์เก่าคณะรัฐประศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ ขอเชิญศิษย์เก่าร่วมงานคืนสู่เหย้า ศิษย์เก่าชาว รศ.นิด้า ในวันที่ 2 ส.ค. 2557 เวลา 18.30 – 22.00 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.spaanida.net หรือ Email: spaanida2014@gmail.com หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน มีความประสงค์นำตราสัญลักษณ์งานฉลอง 150 ปี วันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ เพื่อจัดทำโครงการ/กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ กรุณาแจ้งขออนุญาติไปที่ สำนักราชเลขาธิการ พระบรมมหาราชวัง กทม. หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน มีความประสงค์นำตราสัญลักษณ์งานฉลอง 150 ปี วันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ เพื่อจัดทำโครงการ/กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ กรุณาแจ้งขออนุญาติไปที่ สำนักราชเลขาธิการ พระบรมมหาราชวัง กทม.

ข่าวเด่นประจำวัน

ข่าว ทันเหตุการณ์
11:09 กสทช.ร่วมกับ ไอซีที และภาคเอกชนในกิจการวิทยุโทรทัศน์และโทรคมนาคม กว่า 30 ราย จัดงานวันสื่อสารแห่งชาติ ภายใต้แนวคิด "การสื่อสารไทย ก้าวไกลสู่อนาคต"
10:56 จ.พระนครศรีอยุธยาใช้ฤกษ์เดือนสิงหาคมทำขวัญข้าวแม่โพสพ ณ แปลงนาพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทุ่งมะขามหย่อง
10:40 ทหาร ตำรวจ ป.ป.ส. สนธิกำลังบุกจับกุมพร้อมยึดทรัพย์เครือข่าย "แดง ติ๊บเล็ก" ตัดวงจรการเงินเครือข่ายค้ายาเสพติด มูลค่ากว่า 80 ล้านบาท
10:36 ศรีสะเกษ เปิดงานเทศกาล “ของดีศรีขุนหาญ” ประจำปี 2557
10:31 ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย บรรยายให้ความรู้เรื่อง "นโยบายการเงิน สถาบันการเงิน รับมือ AEC" เกี่ยวกับภาพรวมของเศรษฐกิจในปัจจุบันก่อนเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
10:28 ขนส่งจังหวัดตรัง แจ้งการต่ออายุใบอนุญาตผู้ประจำรถ ยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตล่วงหน้าก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุไม่เกิน 6 เดือน
10:27 สำนักงานประกันสังคม ร่วมกับเคาท์เตอร์เซอร์วิส ให้ผู้ประกันตนมาตรา 40 ชำระเงินสมทบได้ทุกทางเลือก
10:21 อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นประธานเปิดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถจังหวัดปทุมธานี
10:21 รายงานพิเศษ : สรุปสถานการณ์ต่างประเทศประจำสัปดาห์ (2 ส.ค. 57)
10:12 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโครงการอบรมมารยาทไทย
เกาะติดสถานการณ์ปัจจุบัน