ค้นหา :
| ลงทะเบียน

ข่าวเด่นประจำวัน
ข่าวสำคัญ

ข่าว ทันเหตุการณ์
14:38 ปลัดสธ.ย้ำโรคติดเชื้อจากยุงลาย ทุกคนช่วยป้องกันได้ ด้วยมาตรการ" เก็บบ้าน เก็บขยะ เก็บน้ำ"
14:26 เรื่องเล่าจากเวียดนาม : เด็กไทยร่วมงาน”มหกรรมเด็กอาเซียน”เนื่องในวันเด็กนานาชาติ ที่เวียดนามจัดขึ้นเป็นครั้งแรก
14:26 สหกรณ์ จ.เพชรบุรีเตรียมจัดงาน “ขบวนการสหกรณ์ร่วมใจปลูกไทย...ในแบบพ่อ เชิญชวนประชาชนร่วมตั้งปณิธานกระทำความดี เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว องค์กร และประเทศชาติ
14:25 จ.ยโสธร จัดการฝึกอบรมอาสาสมัครเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญระดับอำเภอ หรือ ครู ข
14:19 จ.สุรินทร์ ออกโครงการสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม และมอบบ้านธารน้ำใจ ณ อำเภอเขวาสินรินทร์
14:10 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จ.อุบลราชธานี เตือนเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระชัง ตามแม่น้ำระวังป้องกันปลาเลี้ยงตายจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพน้ำฝนที่ตกลงมาใหม่
14:07 เกษตรและสหกรณ์ จ.ร้อยเอ็ด จัดเวทีประชาคมเพื่อทำแผนพัฒนาอาชีพการเกษตร โครงการพัฒนาอาชีพครบวงจร
14:07 จ.สมุทรสาคร แถลงข่าวงานประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ปี 2559
14:03 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ กฟผ. จัดโครงการทันตกรรมเคลื่อนที่ให้บริการประชาชนโดยรอบโรงไฟฟ้าจะนะ และชาวเทพา จังหวัดสงขลา ว่า 1,000 คน
14:03 จ.ยโสธร จัดฝึกอบรมอาสาสมัครเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญระดับอำเภอ (ครู ข )


เกาะติดสถานการณ์ปัจจุบัน