นายกฯ เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่าง 4 กระทรวงหลัก เดินหน้าขับเคลื่อนบูรณาการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิตกลุ่มเด็กปฐมวัย และผู้สูงอายุ ตั้งเป้าหมาย เด็กไทยเติบโตใหญ่มีคุณภาพ ผู้สูงวัยเป็นหลักชัยของสังคม มุ่งสู่ประเทศไทย 4.0 ภายในปี 2564

กรมประชาสัมพันธ์ จัดแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลกรมประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 29 เม.ย. 2560 ณ บูลโอ ริธึม แอนดืโบว์ล สาขาเอสพานาดรัชดา ชั้น 4 ถ.รัชดาภิเาก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์ 0-2618-2323 ต่อ 1800 , 1803 , 1806-7,1822-3 โทรสาร.0-2618-7445

กรมประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนคนไทยร่วมสร้างวินัยเคารพกฎจราจร ขับขี่ปลอดภัยและมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทาง

ถนนเป็นทางสาธารณะ ทุกคนมีสิทธิใช้อย่างเท่าเทียมกัน ขอความร่วมมือผู้ใช้รถใช้ถนนเคารพกฎจราจร มีมารยาทในการขับขี่และมีน้ำใจให้แก่กัน

ข่าวเด่น

ประเด็นร้อน

ข่าวเด่น

ตลอดวัน

ข่าว

ข่าวทันเหตุการณ์

ข่าว

รายการออกอากาศ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดร้อยเอ็ดมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ไม่เข้าข่ายกรณีฉุกเฉิน

30 มี.ค. 2560 | 19:20 น.

ครูโรงเรียนอนุบาลตรัง น้อมนำพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาเป็นแบบอย่างในการทำงานจนได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัล ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2559

30 มี.ค. 2560 | 18:36 น.

รายงาน : กรมควบคุมมลพิษ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและเก็บตัวอย่างน้ำปัญหาแม่น้ำปราจีนบุรี เน่าเสีย คาดรู้ผลใน 1 สัปดาห์

30 มี.ค. 2560 | 18:33 น.

คณะทำงานติดตามและประเมินผลโครงการฯ ศอ.บต. เห็นชอบการขับเคลื่อนโครงการทุกโครงการของสำนักประสานนโยบายสังคมจิตวิทยา

30 มี.ค. 2560 | 18:13 น.

กรมส่งเสริมการเกษตรมอบเงินบริจาคให้กลุ่มเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยภาคใต้ เพิ่มเติมที่นครศรีธรรมราช

30 มี.ค. 2560 | 18:08 น.

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงกับโรงพยาบาลธารโต ในการพัฒนาวิชาการและการให้บริการด้านการแพทย์แผนไทย

30 มี.ค. 2560 | 18:06 น.

เลือกช่องรายการสด

ดูทั้งหมด

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นัดลงมติถอดถอนหรือไม่ถอดถอนนายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กรณีออกหนังสือเดินทางธรรมดาให้กับอดีตนายกรัฐมนตรี และพิจารณาร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่..) พ.ศ.. ในวาระ 2 และ 3
30 มี.ค. 2560

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นัดลงมติถอดถอนหรือไม่ถอดถอนนายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กรณีออกหนังสือเดินทางธรรมดาให้กับอดีตนายกรัฐมนตรี และพิจารณาร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่..) พ.ศ.. ในวาระ 2 และ 3 การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. วันนี้(30 ...

ดูทั้งหมด

ดูทั้งหมด

สังคม
ต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์
กีฬา
เกษตร / สิ่งแวดล้อม
ศิลปะ / วัฒนธรรม
รายงานพิเศษ/บทความ
ประชาสัมพันธ์
บริการ
พยากรณ์อากาศ
ประกวดราคา
ภูมิภาค