ค้นหา :
| ลงทะเบียน
นายอภินันท์ จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยนางพิชญา เมืองเนาว์ ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย พร้อมคณะเดินทางไปมอบผ้าห่มกันหนาว สิ่งของอุปโภค-บริโภคให้กับประชาชนและผู้สูงอายุ ในพื้นที่จ.เพชรบูรณ์ นายอภินันท์ จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยนางพิชญา เมืองเนาว์ ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย พร้อมคณะเดินทางไปมอบผ้าห่มกันหนาว สิ่งของอุปโภค-บริโภคให้กับประชาชนและผู้สูงอายุ ในพื้นที่จ.เพชรบูรณ์ นายหลี่ เค่อเฉียง (Mr. Li Keqiang) นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน กล่าวอวยพรประชาชนชาวไทยให้มีความสุขเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ นายหลี่ เค่อเฉียง (Mr. Li Keqiang) นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน กล่าวอวยพรประชาชนชาวไทยให้มีความสุขเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ รายการคืนความสุขให้คนในชาติ วันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม 2557 รายการคืนความสุขให้คนในชาติ วันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม 2557 ผบ.ตร.สั่งเร่งปรับการให้บริการศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ทั่วประเทศ ภายในวันที่ 29 ธันวาคมนี้ เพื่อให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ผบ.ตร.สั่งเร่งปรับการให้บริการศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ทั่วประเทศ ภายในวันที่ 29 ธันวาคมนี้ เพื่อให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ รัฐบาล เชิญชวนประชาชน ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ รัฐบาล เชิญชวนประชาชน ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ รัฐบาล มอบของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน 2558 ดังนี้ กระทรวงกลาโหม มอบของขวัญให้ประชาชน ช่วยทำความสะอาด เปิดแหล่งท่องเที่ยว ศูนย์การเรียนรู้ บริการทางการแพทย์เคลื่อนที่ทั่วประเทศ รัฐบาล มอบของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน 2558 ดังนี้ กระทรวงกลาโหม มอบของขวัญให้ประชาชน ช่วยทำความสะอาด เปิดแหล่งท่องเที่ยว ศูนย์การเรียนรู้ บริการทางการแพทย์เคลื่อนที่ทั่วประเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปรับระบบรับแจ้งเหตุ 191 และศูนย์ควบคุมสั่งการจราจรและแจ้งเตือนภัย เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพการรับเรื่องราว แก้ไขปัญหาของประชาชน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปรับระบบรับแจ้งเหตุ 191 และศูนย์ควบคุมสั่งการจราจรและแจ้งเตือนภัย เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพการรับเรื่องราว แก้ไขปัญหาของประชาชน กระทรวงมหาดไทย  บริการประชาชนเห็นผลอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม โดยพัฒนางานของ "ศูนย์ดำรงธรรม”  ปัญหาขยะภายใต้โครงการ เมืองสวย น้ำใส  กำจัดผักตบชวาและแม่น้ำลำคลองมีทัศนียภาพที่สวยงาม กระทรวงมหาดไทย บริการประชาชนเห็นผลอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม โดยพัฒนางานของ "ศูนย์ดำรงธรรม” ปัญหาขยะภายใต้โครงการ เมืองสวย น้ำใส กำจัดผักตบชวาและแม่น้ำลำคลองมีทัศนียภาพที่สวยงาม กระทรวงพาณิชย์ ลดราคาสินค้า ระหว่างวันที่ 24-30 ธ.ค. 2557 เพื่อลดค่าใช้จ่าย ลดค่าครองชีพ โดยมีผู้ค้าส่ง ค้าปลีกห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อ เข้าร่วมโครงการจำนวน 15 ราย รวมกว่า 12,763 สาขา ทั่วประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ลดราคาสินค้า ระหว่างวันที่ 24-30 ธ.ค. 2557 เพื่อลดค่าใช้จ่าย ลดค่าครองชีพ โดยมีผู้ค้าส่ง ค้าปลีกห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อ เข้าร่วมโครงการจำนวน 15 ราย รวมกว่า 12,763 สาขา ทั่วประเทศ ก.เกษตรและสหกรณ์ มอบของขวัญปีใหม่ให้แก่เกษตรกร ตามรายชื่อเกษตรกรที่สมัครไว้และผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ และเปิดให้ชมพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จ.ปทุมธานี ศูนย์วิจัยพืชไร่พืชสวนของกระทรวงเกษตรฯ ทั่วประเทศ โดยจะเปิดให้ชมฟรี รวมทั้งลดค่าธรรมเนียมเข้าชมงานพืชสวนโลก อุทยานราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่ อีกด้วย ก.เกษตรและสหกรณ์ มอบของขวัญปีใหม่ให้แก่เกษตรกร ตามรายชื่อเกษตรกรที่สมัครไว้และผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ และเปิดให้ชมพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จ.ปทุมธานี ศูนย์วิจัยพืชไร่พืชสวนของกระทรวงเกษตรฯ ทั่วประเทศ โดยจะเปิดให้ชมฟรี รวมทั้งลดค่าธรรมเนียมเข้าชมงานพืชสวนโลก อุทยานราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่ อีกด้วย กระทรวงคมนาคม  ยกเว้นค่าผ่านทางด่วนพิเศษหมายเลข 7 คือ กรุงเทพฯ - ชลบุรี - บ้านฉาง และหมายเลข 9 วงแหวนรอบนอก บางปะอิน – บางพลี ( ตั้งแต่เวลา 16.00 น. วันที่ 26 ธ.ค. 2557 – เวลา 24.00 น. ของวันที่ 4 มกราคม 2558 ) ช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ กระทรวงคมนาคม ยกเว้นค่าผ่านทางด่วนพิเศษหมายเลข 7 คือ กรุงเทพฯ - ชลบุรี - บ้านฉาง และหมายเลข 9 วงแหวนรอบนอก บางปะอิน – บางพลี ( ตั้งแต่เวลา 16.00 น. วันที่ 26 ธ.ค. 2557 – เวลา 24.00 น. ของวันที่ 4 มกราคม 2558 ) ช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ กระทรวงการคลัง เตรียมมอบของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชน "นาโนไฟแนนซ์" ดอกเบี้ยร้อยละ 36 ต่อปี คาดเสร็จสิ้นปี รวมถึงแผนส่งเสริมชาวนามีอาชีพเสริมสำหรับมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย กระทรวงการคลัง เตรียมมอบของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชน "นาโนไฟแนนซ์" ดอกเบี้ยร้อยละ 36 ต่อปี คาดเสร็จสิ้นปี รวมถึงแผนส่งเสริมชาวนามีอาชีพเสริมสำหรับมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ก.ศึกษาธิการ ให้บริการซ่อม บำรุง รักษาตรวจสภาพรถช่วงปีใหม่ และ กศน. ฝึกอาชีพให้ประชาชน หนึ่งคน หนึ่งอาชีพ ก.ศึกษาธิการ ให้บริการซ่อม บำรุง รักษาตรวจสภาพรถช่วงปีใหม่ และ กศน. ฝึกอาชีพให้ประชาชน หนึ่งคน หนึ่งอาชีพ ก.แรงงาน มีนโยบายที่จะเป็นตัวแทนจัดหางานให้กับคนไทยได้มีโอกาสที่จะมีงานทำอย่างเต็มรูปแบบโดยผ่านศูนย์ Smart Job Center เบื้องต้นจะมีพิธีการเปิดศูนย์ฯ ในวันที่ 19 มกราคม 2558 ก.แรงงาน มีนโยบายที่จะเป็นตัวแทนจัดหางานให้กับคนไทยได้มีโอกาสที่จะมีงานทำอย่างเต็มรูปแบบโดยผ่านศูนย์ Smart Job Center เบื้องต้นจะมีพิธีการเปิดศูนย์ฯ ในวันที่ 19 มกราคม 2558 ก.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม / ก.มหาดไทย จัดสรรที่ดินทำกิน 5.3 หมื่นไร่ในรูปแบบสหกรณ์ ให้แก่ประชาชน นำร่อง 4 จังหวัด จ.เชียงใหม่ จ.มุกดาหาร จ.ชุมพร จ.นครพนม ก.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม / ก.มหาดไทย จัดสรรที่ดินทำกิน 5.3 หมื่นไร่ในรูปแบบสหกรณ์ ให้แก่ประชาชน นำร่อง 4 จังหวัด จ.เชียงใหม่ จ.มุกดาหาร จ.ชุมพร จ.นครพนม การไฟฟ้านครหลวง  มอบของขวัญปีใหม่เปลี่ยนโคมไฟฟ้าในที่สาธารณะ เป็นหลอด LED เดินทางมั่นใจ สว่าง ปลอดภัยกับของขวัญการไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้านครหลวง มอบของขวัญปีใหม่เปลี่ยนโคมไฟฟ้าในที่สาธารณะ เป็นหลอด LED เดินทางมั่นใจ สว่าง ปลอดภัยกับของขวัญการไฟฟ้านครหลวง การประปานครหลวง เปิดให้บริการตรวจน้ำประปารั่วภายในครัวเรือนฟรี ซึ่งเดิมจะมีค่าใช้จ่ายครั้งละ 500 บาท การประปานครหลวง เปิดให้บริการตรวจน้ำประปารั่วภายในครัวเรือนฟรี ซึ่งเดิมจะมีค่าใช้จ่ายครั้งละ 500 บาท กทม. จัดทำเส้นทางจักรยานในพื้นที่รอบเกาะรัตนโกสินทร์  แก้ไขปัญหาหาบเร่แผงลอยที่ค้าขายบนทางเท้า ( รอบโรงพยาบาลกลาง )และสร้างสวนสาธารณะวารีภิรมย์ ให้กับประชาชนได้ออกกำลังกายและพักผ่อน กทม. จัดทำเส้นทางจักรยานในพื้นที่รอบเกาะรัตนโกสินทร์ แก้ไขปัญหาหาบเร่แผงลอยที่ค้าขายบนทางเท้า ( รอบโรงพยาบาลกลาง )และสร้างสวนสาธารณะวารีภิรมย์ ให้กับประชาชนได้ออกกำลังกายและพักผ่อน กระทรวงสาธารณสุข ขับเคลื่อน 10 นโยบายสู่การปฏิบัติเห็นผลใน 1 ปี เช่น ใส่รากฟันเทียม ฟันเทียมให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการกว่า 40,000 ราย  ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบแก่ผู้ใหญ่ จัดทีมหมอประจำครอบครัวดูแลสุขภาพทุกครัวเรือน ดูแลผู้สูงอายุและผู้ที่อยู่ในระยะพึ่งพิง ผ่าตัดตาต้อกระจก และจัดหน่วยดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายก่อนเสียชีวิต กระทรวงสาธารณสุข ขับเคลื่อน 10 นโยบายสู่การปฏิบัติเห็นผลใน 1 ปี เช่น ใส่รากฟันเทียม ฟันเทียมให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการกว่า 40,000 ราย ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบแก่ผู้ใหญ่ จัดทีมหมอประจำครอบครัวดูแลสุขภาพทุกครัวเรือน ดูแลผู้สูงอายุและผู้ที่อยู่ในระยะพึ่งพิง ผ่าตัดตาต้อกระจก และจัดหน่วยดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายก่อนเสียชีวิต กระทรวงวัฒนธรรม มอบของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชน ดังนี้ ฤกษ์ดีปีใหม่ไหว้พระปฏิมา พร้อมอัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญของชาติมาประดิษฐานให้ประชาชนเข้ากราบสักการะบูชา ตั้งแต่วันที่ 31ธ.ค. 2557 -วันที่ 15 ม.ค. 2558 ไหว้พระ9 วัด สืบสิริสวัสดิ์ 9 รัชกาล พร้อมทำหนังสือไหว้พระ9 วัด 9 รัชกาลแจก ซึ่งขสมก. บริการรับ-ส่งฟรี ตั้งแต่วันที่ 31 ธ.ค.2557- วันที่ 4 ม.ค. 2558 กระทรวงวัฒนธรรม มอบของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชน ดังนี้ ฤกษ์ดีปีใหม่ไหว้พระปฏิมา พร้อมอัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญของชาติมาประดิษฐานให้ประชาชนเข้ากราบสักการะบูชา ตั้งแต่วันที่ 31ธ.ค. 2557 -วันที่ 15 ม.ค. 2558 ไหว้พระ9 วัด สืบสิริสวัสดิ์ 9 รัชกาล พร้อมทำหนังสือไหว้พระ9 วัด 9 รัชกาลแจก ซึ่งขสมก. บริการรับ-ส่งฟรี ตั้งแต่วันที่ 31 ธ.ค.2557- วันที่ 4 ม.ค. 2558 อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ขยายเวลารับแผ่นป้ายทะเบียนรถทดแทนป้ายที่แตกลายงาได้ฟรี จนถึงวันที่ 30 ก.ย. ปีหน้า( 58) ณ สำนักงานขนส่งที่รถอยู่ในความรับผิดชอบ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ขยายเวลารับแผ่นป้ายทะเบียนรถทดแทนป้ายที่แตกลายงาได้ฟรี จนถึงวันที่ 30 ก.ย. ปีหน้า( 58) ณ สำนักงานขนส่งที่รถอยู่ในความรับผิดชอบ มหาวิทยาลัยนครพนม เปิดรับสมัครตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 ม.ค. 2558 - 6 ก.พ. 2558 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสภามหาวิทยาลัยนครพนม โทร.0-4253-2477-8 ต่อ 217 หรือ www.npu.ac.th มหาวิทยาลัยนครพนม เปิดรับสมัครตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 ม.ค. 2558 - 6 ก.พ. 2558 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสภามหาวิทยาลัยนครพนม โทร.0-4253-2477-8 ต่อ 217 หรือ www.npu.ac.th กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประกาศรับสมัครแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 7 ใน 18 สาขา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงสิ้นเดือนมกราคม 2558 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประกาศรับสมัครแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 7 ใน 18 สาขา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงสิ้นเดือนมกราคม 2558 สถาบันประสาทวิทยา จัดตั้งกองทุนผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง ALS เพื่อช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ค่ายา อุปกรณ์ทางการแพทย์ ผู้ที่ต้องการบริจาคช่วยเหลือสามารถ สั่งจ่ายเช็คในนาม มูลนิธิสนับสนุนสถาบันประสาทวิทยา หรือโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาเตาปูน เลขที่ 020-1-33312-0 ธนาคารกรุงเทพ สาขาอาคารพระเทพฯ เลขที่ 090-712612-2 และ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี เลขที่ 026-430952-1 และสามารถส่งหลักฐานการโอนเงินได้ที่ Fax เบอร์ 0-2 354-6118 ระบุชื่อและนามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ พร้อมระบุกองทุนหรือวัตถุประสงค์ สถาบันประสาทวิทยา จัดตั้งกองทุนผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง ALS เพื่อช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ค่ายา อุปกรณ์ทางการแพทย์ ผู้ที่ต้องการบริจาคช่วยเหลือสามารถ สั่งจ่ายเช็คในนาม มูลนิธิสนับสนุนสถาบันประสาทวิทยา หรือโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาเตาปูน เลขที่ 020-1-33312-0 ธนาคารกรุงเทพ สาขาอาคารพระเทพฯ เลขที่ 090-712612-2 และ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี เลขที่ 026-430952-1 และสามารถส่งหลักฐานการโอนเงินได้ที่ Fax เบอร์ 0-2 354-6118 ระบุชื่อและนามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ พร้อมระบุกองทุนหรือวัตถุประสงค์

ข่าวเด่นประจำวัน
ข่าวสำคัญ

ข่าว ทันเหตุการณ์
10:24 รมว.พม. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตำบลโพตลาดแก้ว และมอบของขวัญปีใหม่ให้ผู้สูงอายุในจังหวัดลพบุรี
10:18 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุพรรณบุรี ร่วมรำลึก " อ.มนัส โอภากุล "
10:02 หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ส่งกำลังพลให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ จ.นราธิวาส
09:52 ททท. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการท่องเที่ยวเขตพัฒนาการท่องเที่ยวและจัดทำแผนที่เมืองท่องเที่ยว (Zoning)
09:50 สาธารณสุขตรัง มอบความสุขสร้างสุขภาพที่ดีแก่ประชาชนชาวตรัง เป็นของขวัญปีใหม่ ๒๕๕๘
09:46 จ.บุรีรัมย์ นักเรียนมัธยมร่วม 500 รวมตัวประท้วงขับไล่ ผอ.อ้างมีพฤติกรรมไม่โปร่งใส
09:42 คณะกรรมการสรรหาบุคคลฯ ขยายเวลาการรับสมัครเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
09:36 สถานการณ์น้ำท่วมใน 8 อำเภอของ จ.ยะลา เริ่มคลี่คลาย พบมีราษฎรได้รับความเดือดร้อน กว่า 37,800 คน คน เสียชีวิต จำนวน 2 ราย ขณะที่เทศบาลนครยะลาเดินเครื่องสูบน้ำเร่งระบายน้ำ
09:31 รองผู้ว่าฯ บึงกาฬ ลงพื้นที่มอบผ้าห่มคลายหนาวให้ผู้สูงอายุ
09:25 ผู้ว่าฯ ปัตตานี เยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวผู้ประสบภัย บ้านถูกลมพายุพัดพังเสียหายทั้งหลัง

เกาะติดสถานการณ์ปัจจุบัน