สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

รายการศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561

เทศบาลเมืองพระประแดง ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีสงกรานต์พระประแดง ประจำปี 2561 ในวันที่ 20-22 เม.ย. 2561 เปิดรับสมัครผู้เข้าประกวดนางสงกรานต์และหนุ่มลอยชาย ตั้งแต่วันที่ 16 มี.ค.- 17 เม.ย. 2561 โทร. 02 463-4841

ขอให้นิติบุคคลเร่งนำส่งงบการเงินและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ปี 2560 ผ่านระบบ DBD e-Filing ที่ www.dbd.go.th สายด่วน 1570

กระทรวงศึกษาธิการส่วนหน้า เตรียมจัดงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ครั้งที่ 13 วันที่ 3-7 เม.ย.61 ที่สนามกีฬากลางจังหวัดปัตตานี


ข่าวเด่น

ประเด็นร้อน

ข่าวเด่น

ตลอดวัน

ข่าว

ข่าวทันเหตุการณ์

ข่าว

รายการออกอากาศ

จ.แม่ฮ่องสอน มอบบัตรประจำตัวประชาชนแก่ผู้ที่ได้รับสัญชาติไทย ในพื้นที่ อ.แม่สะเรียง ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง

25 มี.ค. 2561 | 10:17 น.

จ.สมุทรปราการ เตรียมพร้อมจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2561

25 มี.ค. 2561 | 10:10 น.

เครือข่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 4 จังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ร่วมโครงการรวมพลค้นกู้ภัย เหลียวหลังแลหน้าจัดการสาธารณภัยในบริบทของพื้นที่

25 มี.ค. 2561 | 10:10 น.

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 16 ชัยนาท จัดงาน รวมพลคนกู้ภัย 2561 สิงห์ทองชัยนารายณ์

25 มี.ค. 2561 | 10:09 น.

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เดินหน้าส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ในกิจการประมงทะเล สร้างความร่วมมือนายจ้าง/ลูกจ้าง ลดข้อขัดแย้งด้านแรงงาน พร้อมทั้งช่วยลูกจ้างต่างด้าวเข้าถึงสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย เริ่มนำร่อง 5 จังหวัดติดชายทะเล

25 มี.ค. 2561 | 10:09 น.

กรมศิลปากรจัดงาน 107 ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร มุ่งมั่นอนุรักษ์ คุ้มครอง สืบทอดและเผยแพร่มรดกศิลปวัฒนธรรม

25 มี.ค. 2561 | 10:08 น.

เลือกช่องรายการสด

ดูทั้งหมด

ดูทั้งหมด

ดูทั้งหมด

สังคม
ต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์
กีฬา
เกษตร / สิ่งแวดล้อม
ศิลปะ / วัฒนธรรม
รายงานพิเศษ/บทความ
ประชาสัมพันธ์
บริการ
พยากรณ์อากาศ
ประกวดราคา
ภูมิภาค
เครือข่ายวิทยุชุมชน