ค้นหา :
| ลงทะเบียน
เชิญชมนิทรรศการศิลปะร่วมสมัย ไทย-ญี่ปุ่น "Japanese Tea" โดยจัดแสดงผลงานของศิลปินแห่งชาติของไทยและญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 1 ก.พ. 58 - 8 มี.ค. 58 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เวลา 09.30 - 21.00 น. ขอข้อมูลเพิ่มเติมที่ 02-357-1241-5 เชิญชมนิทรรศการศิลปะร่วมสมัย ไทย-ญี่ปุ่น "Japanese Tea" โดยจัดแสดงผลงานของศิลปินแห่งชาติของไทยและญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 1 ก.พ. 58 - 8 มี.ค. 58 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เวลา 09.30 - 21.00 น. ขอข้อมูลเพิ่มเติมที่ 02-357-1241-5 นายนิพนธ์  โชติบาล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์พืช ขอความร่วมมือปชช. งดเว้นการจุดไฟใกล้บริเวณแนวเขตป่า ลดการเผาพื้นที่การเกษตร หากพบเห็นไฟไหม้ป่า โปรดแจ้งหน่วยงานควบคุมไฟป่าในพื้นที่ หรือโทรสายด่วนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช 1362 ตลอด 24 ชั่วโมง นายนิพนธ์ โชติบาล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์พืช ขอความร่วมมือปชช. งดเว้นการจุดไฟใกล้บริเวณแนวเขตป่า ลดการเผาพื้นที่การเกษตร หากพบเห็นไฟไหม้ป่า โปรดแจ้งหน่วยงานควบคุมไฟป่าในพื้นที่ หรือโทรสายด่วนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช 1362 ตลอด 24 ชั่วโมง อธิบดีกรมการขนส่งทางบก  ขยายเวลารับแผ่นป้ายทะเบียนรถทดแทนป้ายที่แตกลายงาได้ฟรี จนถึงวันที่ 30 ก.ย. ปีหน้า( 58) ณ สำนักงานขนส่งที่รถอยู่ในความรับผิดชอบ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ขยายเวลารับแผ่นป้ายทะเบียนรถทดแทนป้ายที่แตกลายงาได้ฟรี จนถึงวันที่ 30 ก.ย. ปีหน้า( 58) ณ สำนักงานขนส่งที่รถอยู่ในความรับผิดชอบ มหาวิทยาลัยนครพนม เปิดรับสมัครตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 ม.ค. 2558 - 6 ก.พ. 2558 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสภามหาวิทยาลัยนครพนม โทร.0-4253-2477-8 ต่อ 217 หรือ www.npu.ac.th มหาวิทยาลัยนครพนม เปิดรับสมัครตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 ม.ค. 2558 - 6 ก.พ. 2558 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสภามหาวิทยาลัยนครพนม โทร.0-4253-2477-8 ต่อ 217 หรือ www.npu.ac.th กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประกาศรับสมัครแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 7  ใน 18 สาขา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงสิ้นเดือนมกราคม 2558 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประกาศรับสมัครแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 7 ใน 18 สาขา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงสิ้นเดือนมกราคม 2558

ข่าวเด่นประจำวัน
ข่าวสำคัญ

ข่าว ทันเหตุการณ์
18:32 โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ยึดค่านิยม 12 ประการเป็นหลักในการเรียนการสอน เน้นความจงรักภักดีต่อสถาบันนำสังคมสงบสุข
18:26 สายการบินกานต์แอร์ เปิดเส้นทางบินใหม่ เชียงใหม่-หัวหินและเชียงใหม่-นครราชสีมา รองรับการเดินทางของนักท่องเที่ยวที่นับวันจะเพิ่มขึ้น
17:56 ปชส.สงขลา จัดเวทีเสวนา “วิถีศาสนา ชุมชนสงขลา สันติสุข” ครั้งที่ 1 ส่งเสริมการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
17:54 จังหวัดมุกดาหารสร้างคนดี คืนความสุข สู่มุกดาหาร
17:52 จังหวัดมุกดาหารมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดของดี OTOP จังหวัดมุกดาหาร ปี 2558
17:51 เวทีประชาเสวนาหาทางออก สานพลังประชาชนเพื่อปฏิรูปประเทศไทย
17:47 รายงานพิเศษ การรณรงค์ให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายรับการฉีดวัคซีนคอตีบ – บาดทะยัก
17:32 สรุปข่าวประจำสัปดาห์ ( 26 - 30 ม.ค. 2558 )
17:30 ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เผยแผนการบริหารขยะมูลฝอยจังหวัดชัยนาท ระยะ 5 ปี พ.ศ.2558-2562
17:29 มูนมังอีสาน สู่ประชาคมอาเซียน” พัฒนาความร่วมมือเพื่อยกระดับการพัฒนาทางด้านการค้าและการท่องเที่ยวในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 3 ประเทศ 11 จังหวัด
เกาะติดสถานการณ์ปัจจุบัน