ค้นหา :
| ลงทะเบียน
ก.มหาดไทย ขอให้ประชาชนบริจาคสิ่งของที่เป็นอาหารสำเร็จรูป เงินสด และเครื่องนุ่งห่มกันหนาว ในการช่วยเหลือชาวเนปาล ก.มหาดไทย ขอให้ประชาชนบริจาคสิ่งของที่เป็นอาหารสำเร็จรูป เงินสด และเครื่องนุ่งห่มกันหนาว ในการช่วยเหลือชาวเนปาล เอกอัครราชทูตเนปาล ประจำประเทศไทย ระบุถึงความคืบหน้าเหตุแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาลว่า ขณะนี้มีทีมแพทย์ทั้งจากเนปาล และทีมแพทย์จากต่างประเทศลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ โดยเน้นในพื้นที่กรุงกาฐมาณฑุ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุด เอกอัครราชทูตเนปาล ประจำประเทศไทย ระบุถึงความคืบหน้าเหตุแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาลว่า ขณะนี้มีทีมแพทย์ทั้งจากเนปาล และทีมแพทย์จากต่างประเทศลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ โดยเน้นในพื้นที่กรุงกาฐมาณฑุ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุด กองคุ้มครองฯ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศได้เปิดสาย Hotline 4 หมายเลข ได้แก่ 08 5911 4076, 09 4003 7190-2 ระหว่างเวลา 08.00 - 22.00 น.
     ผู้โดยสารของบริษัทการบินไทยที่ประสงค์จะเดินทางออกจากกรุงกาฐมาณฑุสอบถามข้อมูลการบินไทยได้ที่ + 977 1411 3140 และ + 977 1411 3047 กองคุ้มครองฯ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศได้เปิดสาย Hotline 4 หมายเลข ได้แก่ 08 5911 4076, 09 4003 7190-2 ระหว่างเวลา 08.00 - 22.00 น. ผู้โดยสารของบริษัทการบินไทยที่ประสงค์จะเดินทางออกจากกรุงกาฐมาณฑุสอบถามข้อมูลการบินไทยได้ที่ + 977 1411 3140 และ + 977 1411 3047 กต.ตั้งศูนย์ช่วยเหลือและติดต่อข้อมูลคนไทยในเนปาล หมายเลขโทรศัพท์ 094-003-7190 094-003-7191  094-003-7192  และ 085-911-4076 และสถานทูตไทยประจำกรุงกาฐมาณฑุ หมายเลขโทรศัพท์ +97714414372 +977 9801069233 โทรสาร +97714371410 ตลอด 24 ชั่วโมง กต.ตั้งศูนย์ช่วยเหลือและติดต่อข้อมูลคนไทยในเนปาล หมายเลขโทรศัพท์ 094-003-7190 094-003-7191 094-003-7192 และ 085-911-4076 และสถานทูตไทยประจำกรุงกาฐมาณฑุ หมายเลขโทรศัพท์ +97714414372 +977 9801069233 โทรสาร +97714371410 ตลอด 24 ชั่วโมง นรม.สั่ง สธ.และกองทัพจัดทีมแพทย์เตรียมบรรเทาทุกข์ พร้อมชวนคนไทยร่วมบริจาคและส่งแรงใจให้ชาวเนปาล นรม.สั่ง สธ.และกองทัพจัดทีมแพทย์เตรียมบรรเทาทุกข์ พร้อมชวนคนไทยร่วมบริจาคและส่งแรงใจให้ชาวเนปาล รัฐบาลตั้งศูนย์ช่วยเหลือชาวไทย และสามารถติดต่อข้อมูลได้ ณ สถานฑูตไทยประจำกรุงกาฎมัณฑุ รัฐบาลตั้งศูนย์ช่วยเหลือชาวไทย และสามารถติดต่อข้อมูลได้ ณ สถานฑูตไทยประจำกรุงกาฎมัณฑุ นายกรัฐมนตรีสั่งการให้ ปภ.จังหวัดที่เผชิญพายุฤดูร้อน และกำลังพลจากหน่วยทหารในพื้นที่ ให้การช่วยเหลือและฟื้นฟูบรรเทาความเดือดร้อน นายกรัฐมนตรีสั่งการให้ ปภ.จังหวัดที่เผชิญพายุฤดูร้อน และกำลังพลจากหน่วยทหารในพื้นที่ ให้การช่วยเหลือและฟื้นฟูบรรเทาความเดือดร้อน รองนายกรัฐมนตรีทั้ง 5 คน โดยมีพลเอกประวิตร  วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคงและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม , หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี ด้านเศรษฐกิจ, นายยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรีด้านสังคม , พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีด้านกฎหมาย ร่วมในรายการอนาคตเมืองไทย เพื่อขยายผลการดำเนินมาตรการต่างๆ ตามแนวนโยบายรัฐบาล ระหว่างวันที่ 27 เม.ย. – 1 พ.ค. 2558 เวลา 20.30 - 21.00 น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT รองนายกรัฐมนตรีทั้ง 5 คน โดยมีพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคงและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม , หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี ด้านเศรษฐกิจ, นายยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรีด้านสังคม , พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีด้านกฎหมาย ร่วมในรายการอนาคตเมืองไทย เพื่อขยายผลการดำเนินมาตรการต่างๆ ตามแนวนโยบายรัฐบาล ระหว่างวันที่ 27 เม.ย. – 1 พ.ค. 2558 เวลา 20.30 - 21.00 น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT โหลดฟรี แอปพลิเคชั่น GAC ศูนย์รวมแอปพลิเคชั่นภาครัฐได้แล้ววันนี้ โหลดฟรี แอปพลิเคชั่น GAC ศูนย์รวมแอปพลิเคชั่นภาครัฐได้แล้ววันนี้ มูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ จัดคอนเสิร์ตการกุศล Musical…Musicals # 5 เพื่อหารายได้สนับสนุนโครงการผ่าตัดเด็กโรคหัวใจ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา สามารถซื้อบัตรได้มูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ โทร.02-716-6070-1 หรือ  www.thaiticketmajor.com โทร. 02-262-3456 มูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ จัดคอนเสิร์ตการกุศล Musical…Musicals # 5 เพื่อหารายได้สนับสนุนโครงการผ่าตัดเด็กโรคหัวใจ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา สามารถซื้อบัตรได้มูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ โทร.02-716-6070-1 หรือ www.thaiticketmajor.com โทร. 02-262-3456 ไปรษณีย์ไทย ร่วมกับมูลนิธิ 5 ธันวามหาราช เปิดตัวแสตมป์ที่ระลึกชุด 60 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวง อย่างยิ่งใหญ่ ไปรษณีย์ไทย ร่วมกับมูลนิธิ 5 ธันวามหาราช เปิดตัวแสตมป์ที่ระลึกชุด 60 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวง อย่างยิ่งใหญ่ เลขาธิการ กสทช. เปิดเผยมีผู้มาลงทะเบียนซิมแบบเติมเงินมากถึง 15 ล้านเลขหมาย ทั้งนี้ การลงทะเบียนซิมแบบเติมเงินเป็นนโยบายที่รัฐบาลให้ความสำคัญ โดยให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ 31 กรกฎาคม นี้ เลขาธิการ กสทช. เปิดเผยมีผู้มาลงทะเบียนซิมแบบเติมเงินมากถึง 15 ล้านเลขหมาย ทั้งนี้ การลงทะเบียนซิมแบบเติมเงินเป็นนโยบายที่รัฐบาลให้ความสำคัญ โดยให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ 31 กรกฎาคม นี้ เลขาธิการ กสทช. เชิญชวนประชาชนเร่งใช้คูปองแลกกล่องดิจิตอลทีวีก่อนหมดระยะเวลาใช้งานในวันที่ 31 พฤษภาคม นี้ เลขาธิการ กสทช. เชิญชวนประชาชนเร่งใช้คูปองแลกกล่องดิจิตอลทีวีก่อนหมดระยะเวลาใช้งานในวันที่ 31 พฤษภาคม นี้ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ขยายเวลารับแผ่นป้ายทะเบียนรถทดแทนป้ายที่แตกลายงาได้ฟรี ถึงวันที่ 30 ก.ย. ปีหน้า( 58) ณ สำนักงานขนส่งที่รถอยู่ในความรับผิดชอบ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ขยายเวลารับแผ่นป้ายทะเบียนรถทดแทนป้ายที่แตกลายงาได้ฟรี ถึงวันที่ 30 ก.ย. ปีหน้า( 58) ณ สำนักงานขนส่งที่รถอยู่ในความรับผิดชอบ

ข่าวเด่นประจำวัน
ข่าวสำคัญ

ข่าว ทันเหตุการณ์
08:45 สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ขอเชิญชวนผู้มีจิตกุศลร่วมบริจาคโลหิตในวันพรุ่งนี้
08:44 คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ร่วมกับคณะกรรมาธิการวิสามัญการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน สภาปฏิรูปแห่งชาติ เปิดเวทีเผยแพร่ความรู้ร่างกฎหมายรัฐธรรมนูญแก่ประชาชน ที่ จ.สงขลา
08:43 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ จัดสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุการเกิดก้อนดินน้ำมันและการรับมือปรากฏการณ์เกิดก้อนน้ำมันดิบ (Tar Ball)
08:39 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตรัง ลงพื้นที่ถ่ายทอดความรู้และวิธีการปฎิบัติงานเป็นเครือข่ายยุติธรรมชุมชนแก่กำนันผู้ใหญ่บ้าน ณ ที่ว่าการอำเภอย่านตาขาว
08:37 ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน บริษัทบิ๊กซีซุปเปอร์เซนเตอร์ สาขาตรัง จำกัด ต้อนรับการตรวจเยี่ยมจากคณะกรรมการตัดสินทูบีนัมเบอร์วัน ระดับประเทศ
08:20 กลุ่มแม่บ้านหัวดอน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี คั่วถั่วลิสงขายสร้างรายได้หน้าแล้ง
08:19 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์ นำสิ่งของพระราชทาน ช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบวาตภัยและพายุลูกเห็บตกถล่มในพื้นที่อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
08:16 จังหวัดอุทัยธานีฝนตกลงมาในหลายพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้สถานการณ์ภัยแล้งเริ่มคลี่คลายบ้างแล้ว
08:13 นครสวรรค์ “เดินหน้า” จัดระเบียบแรงงานต่างด้าว
08:09 หน่วยความมั่นคง คุมเมืองยะลา เข้มงวด ครบรอบ 11 ปี กรือเซะเกาะติดสถานการณ์ปัจจุบัน