คลิปถามตอบ การประชุม ID IA IR CHAT
คลิปภาพรวมเกณฑ์ประเมิน ID IA IR Chat ปี63
ตารางหลักเกณฑ์ ปี63

 

 

 

 

 

 

สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
90-91 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง 10310
โทรศัพท์ 02-248-8600, Fax 02-369-2579
WEB MASTER : nnt.thainews@gmail.com