ค้นหา :
| ลงทะเบียน
สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย จัดโครงการเกษตรทัศนศึกษาตะลุยดงไม้ผลเมืองหนาว 4 วัน 3 คืน บน 3 ดอย (สุเทพ-ปุย-ปางดะ) ที่เชียงใหม่ สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย จัดโครงการเกษตรทัศนศึกษาตะลุยดงไม้ผลเมืองหนาว 4 วัน 3 คืน บน 3 ดอย (สุเทพ-ปุย-ปางดะ) ที่เชียงใหม่ สรุปผลการปฏิบัติงานของ คสช. เดือนที่ 2 สรุปผลการปฏิบัติงานของ คสช. เดือนที่ 2 บริษัท การบินไทย จัดโปรโมชั่น “สิงหาพาแม่เที่ยว” เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ  จำหน่ายบัตรโดยสารชั้นประหยัดราคาพิเศษของการบินไทย และเที่ยวบินร่วมระหว่างการบินไทยและไทยสมายล์ แอร์เวย์ สามารถสำรองที่นั่ง ออกบัตรโดยสาร ได้ตั้งแต่วันที่ 28 ก.ค. - 31 ส.ค. 2557 และเริ่มเดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ส.ค. 2557 บริษัท การบินไทย จัดโปรโมชั่น “สิงหาพาแม่เที่ยว” เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จำหน่ายบัตรโดยสารชั้นประหยัดราคาพิเศษของการบินไทย และเที่ยวบินร่วมระหว่างการบินไทยและไทยสมายล์ แอร์เวย์ สามารถสำรองที่นั่ง ออกบัตรโดยสาร ได้ตั้งแต่วันที่ 28 ก.ค. - 31 ส.ค. 2557 และเริ่มเดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ส.ค. 2557 สมาคมศิษย์เก่าคณะรัฐประศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ ขอเชิญศิษย์เก่าร่วมงานคืนสู่เหย้า ศิษย์เก่าชาว รศ.นิด้า ในวันที่ 2 ส.ค. 2557 เวลา 18.30 – 22.00 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์  ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.spaanida.net หรือ Email: spaanida2014@gmail.com สมาคมศิษย์เก่าคณะรัฐประศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ ขอเชิญศิษย์เก่าร่วมงานคืนสู่เหย้า ศิษย์เก่าชาว รศ.นิด้า ในวันที่ 2 ส.ค. 2557 เวลา 18.30 – 22.00 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.spaanida.net หรือ Email: spaanida2014@gmail.com หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน มีความประสงค์นำตราสัญลักษณ์งานฉลอง 150 ปี วันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ เพื่อจัดทำโครงการ/กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ กรุณาแจ้งขออนุญาติไปที่ สำนักราชเลขาธิการ พระบรมมหาราชวัง กทม. หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน มีความประสงค์นำตราสัญลักษณ์งานฉลอง 150 ปี วันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ เพื่อจัดทำโครงการ/กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ กรุณาแจ้งขออนุญาติไปที่ สำนักราชเลขาธิการ พระบรมมหาราชวัง กทม.

ข่าวเด่นประจำวัน

ข่าว ทันเหตุการณ์
14:16 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร สนับสนุนทุนการเรียนฟรีเพื่อการศึกษาในหลักสูตรวิชาพนักงานโรงพยาบาล สาขาพนักงานผู้ช่วยดูแลผู้ป่วย
14:04 จ.ขอนแก่นเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์
14:01 จัดหางานสุรินทร์ เยี่ยมญาติเเรงงานไทยในลิเบีย โดยครอบครัวสามารถติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์และทราบว่าอยู่ในสถานที่ปลอดภัยแล้ว
14:00 สำนักคุ้มครองสวัสดิภาพหญิงและเด็ก จัดโครงการ “ถอดแบบบทเรียน มองย้อน สะท้อนงานป้องกัน และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น” รุ่นที่ 4 ภาคใต้
13:58 จ.พิษณุโลก มอบบ้านรัฐร่วมราษฎร์กาชาดเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 59 พรรษา ประจำปี 2557
13:55 สภาวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมาประชุมบูรณาการ ยุทธศาสตร์เดินหน้าประเทศไทยด้วยมิติทางวัฒนธรรม คืนความสุขให้ประชาชนและเครือข่ายสภาวัฒนธรรม
13:50 มูลนิธิเมาไม่ขับ ร่วมบริษัทการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กำหนดจัดโครงการผู้ว่าห่วงหัวในพื้นที่จังหวัดตราด นำร่องภาคตะวันออก
13:46 จ.สุพรรณบุรี ประชุมสร้างหลักประกันสุขภาพประชาชน
13:38 หน่วยงานในสังกัดก.เกษตร จ.เชียงราย จัดงานรณรงค์การขึ้นทะเบียนเกษตรกรและถ่ายทอดเทคโนดลยีการผลิตข้าว เพื่อคืนความสุขให้กับชาวนา
13:37 จังหวัดมุกดาหารประกาศเตือนภัย ฝนตกหนัก น้ำท่วมเฉียบพลัน น้ำล้นตลิ่ง น้ำป่าไหลหลากและดินถล่ม
เกาะติดสถานการณ์ปัจจุบัน